HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Bezuinigingen

Bezuinigingen

Op donderdag 10 november besloot de gemeenteraad over de bezuinigingen. Een van de besluiten was onder meer om de voorgestelde bezuiniging op het museum te schrappen en om in gesprek te gaan met het bestuur van het museum over de toekomst. Een meerderheid van de gemeenteraad ging ermee akkoord om niet te bezuinigen op citymarketing/evenementen. Ook werd ingestemd met de collegevoorstellen voor verhogen rioolheffing, verhogen toeristenbelasting en invoeren van hondenbelasting. Een motie over de invoering van een jeugdlintje voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij werd aangenomen.

U kunt de raadsvergadering van 10 november hier beluisteren

Het rapport over de evaluatie kunt u hier bekijken.

Waarom bezuinigen?

De gemeente Goes moet de komende jaren gemiddeld 4,4 miljoen euro per jaar bezuinigen. Dit is nodig om er voor te zorgen dat we voor de jaren 2017 tot en met 2020 een sluitende begroting hebben waarbij we eventuele tegenvallers in de toekomst kunnen opvangen. Want Goes heeft, net als veel gemeenten, al enkele jaren te maken met teruglopende inkomsten. We bezuinigden de afgelopen jaren al twaalf miljoen euro. De totale gemeentelijke begroting is 125 miljoen euro. Dit lukte bijvoorbeeld door zaken beter en anders te organiseren, bijvoorbeeld digitaliseren. Het college van B en W vindt het belangrijk om een aantrekkelijke gemeente te blijven met goede voorzieningen, waar het fijn wonen, werken en verblijven is. Daarom vroegen we  de Goesenaren om advies bij het maken van deze keuzes.


Twee onderzoeken

Er werden twee onderzoeken gehouden onder inwoners en ondernemers. In het eerste onderzoek in april, richtten we ons op de toekomst van Goes. Welke taak zou het mensen het meest raken wanneer deze zou verdwijnen of ‘minder’ zouden uitvoeren? En wat hoort volgens inwoners niet per se tot een taak van de gemeente? En wat kunnen inwoners eventueel zélf oppakken. Op deze vragen gaven 854 mensen antwoord. In het onderzoek in september, legden we concrete bezuinigingskeuzes voor. Bijna tweeduizend mensen vulden de bezuinigingsvragenlijst in. Daar zijn we ontzettend blij mee!

De resultaten en het voorstel

Documenten november

Samenspel december 2016

Documenten september

Rapportage onderzoek 'concrete bezuinigingskeuzes' september

Bezuinigingsvoorstel college aan raad

Keuzeboek bezuinigingen

Preview Samenspel nummer 3, oktober, artikel over het bezuinigingsvoorstel

Begroting 2017

Kosten van het bezuinigingstraject

Documenten april/mei 

Presentatie Goes van Morgen

Rapportage Goes van Morgen

Nieuwsbrief Goes van Morgen nummer 1

Kijk en richting op taken