HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Begroting  |  Perspectiefbrief

Perspectiefbrief

Een gemeentelijke begroting is een document dat gaat over álle uitgaven van de gemeente: van grasmaaien tot gladheidsbestrijding en van onderwijs tot sportvoorzieningen. De begroting maken kost dan ook de nodige tijd en begint al halverwege het jaar met de perspectiefbrief. De perspectiefbrief geeft de belangrijkste ontwikkelingen aan waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen van de volgende begroting.