HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Begroting

Begroting

Inwoners van Goes hebben recht op voorzieningen, veilige wegen, goed verzorgde openbare ruimte en nog veel meer. De gemeente zorgt er voor dat al deze zaken in orde zijn. Dit kost veel geld. In totaal gaat er per jaar meer dan honderd miljoen euro om in de gemeente Goes. Net als in het bedrijfsleven werkt een gemeente met een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening. Dit is het begrotingsproces. Door regelmatig te kijken hoe het staat met de voortgang van de plannen en de bijbehorende kosten is het mogelijk om bij te sturen of nieuwe afspraken te maken.