HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Afhandeling bezwaarschriften

Afhandeling bezwaarschriften

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen vele  beslissingen. De belangen van betrokkenen worden daarbij altijd zorgvuldig afgewogen. Toch kan het gebeuren dat u het met een beslissing niet eens bent. Daartegen kunt u dan in veel gevallen bezwaar aantekenen.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt krijgt u te maken met de commissie van advies voor de bezwaarschriften. Een commissie die het verantwoordelijke bestuursorgaan over de afhandeling van het bezwaarschrift adviseert. In een aparte brochure kunt u lezen hoe het maken van bezwaar in zijn werk gaat en waarmee u dan rekening moet houden. Naast algemene aandachtspunten leest u hierin ook meer over de taak van de bezwaarschriftencommissie en over andere voorzieningsmogelijkheden.  

Te downloaden: