HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Adviesorganen  |  Jongerenraad

Jongerenraad

De Jongerenraad Goes is een onafhankelijk adviesorgaan en heeft als taak het bevorderen van jongerenparticipatie en de behartiging van belangen van alle jeugd in de gemeente Goes.

De Jongerenraad Goes is een onafhankelijk adviesorgaan en heeft als taak het bevorderen van jongerenparticipatie en de behartiging van belangen van alle jeugd in de gemeente Goes. De Jongerenraad bestaat uit 15 jongeren en is een representatieve groep jongeren van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingen. De doelgroep waarop de Jongerenraad zich richt zijn jongeren tussen de 12 en 24 jaar.

De jongerenraad behartigd de belangen door:

  • het college gevraagd en ongevraagd te informeren over zaken die jongeren raken;
  • contacten te leggen met jongeren uit de gemeente Goes die niet vertegenwoordigd zijn in de jongerenraad;
  • het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over hoofdlijnen van het uit te voeren algemeen gemeentelijk beleid. Dit gebeurt vanuit de positie van jongeren en het gemeentelijk beleid ten aanzien van voorzieningen speciaal voor jongeren;
  • het college te adviseren over subsidieaanvragen voor jongerenactiviteiten;
  • het organiseren van activiteiten voor en door jongeren;
  • het geven van voorlichting over de activiteiten.

De Jongerenraad heeft op verschillende manieren contact met de achterban. Bijvoorbeeld door het (mede)organiseren van evenementen zoals het Poppodium en het Weekend van de Amateurkunst.

Daarnaast onderhoudt de Jongerenraad contacten met andere adviesorganen en de gemeenteraad. Naast de Jongerenraad zijn er diverse werkgroepen gevormd, zoals de werkgroep Poppodium en Public Relations.

Via enquêtes en polls probeert de Jongerenraad de meningen van de jongeren te peilen over onderwerpen als verkeersveiligheid, uitgaan en huisvesting. De Jongerenraad vergadert één keer per maand en de vergaderingen zijn openbaar.