HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Adviesorganen  |  De adviesraad

De adviesraad

In Goes wordt het college van Burgemeester en Wethouders op het gebied van zorg, welzijn, wonen en mobiliteit gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Adviesraad.

Wat is de Adviesraad Goes

De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan, dat naar het gemeentebestuur toegaat met één mening. Voorzitter Herman Bouma: ’Als Adviesraad kijken we vooral naar de grote lijnen, naar consistentie en naar samenhang in het gemeentelijk beleid met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving. De leden van de Adviesraad hebben elk hun eigen specialisme met een bijbehorend netwerk. Afhankelijk van het onderwerp wordt bekeken wie zijn specialisme/netwerk in kan zetten. Zo beschouwd vertegenwoordigen we zeker wel de Goese samenleving, maar dus niet door directe belangenbehartiging of rechtstreeks vanuit een politieke of kerkelijke betrokkenheid.’ De Adviesraad kan en mag waar nodig onderzoek (laten) doen, ambtenaren en andere deskundigen raadplegen, met inwoners in gesprek gaan of hoorzittingen houden, Met het college is afgesproken dat de Adviesraad tijdig geïnformeerd wordt over beleidsontwikkelingen.

Samenstelling Adviesraad
Samenstelling Adviesraad: Joost Adriaanse, Peter Bolderman, Herman Bouma (voorzitter), Maryline Lamp, Gert van der Slikke, Rinus Verbeek, Reine van de Korput

Vergaderschema
De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar en u bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.
 

Vergaderschema Adviesraad Goes 2018  

Datum

Tijd

Soort vergadering

Locatie / opmerkingen

Do 1 februari

16.00 uur

Adviesraad

1.35

Do 8 maart

19.30  uur

Adviesraad

1.35

Do  12 april

16.00 uur

Adviesraad

1.35

Do 24 mei

19.30 uur

Adviesraad

1.35

Do 28 juni

16.00 uur

Adviesraad

1.35

Do 13 september

19.30 uur

Adviesraad

1.35

Do 11 oktober

16.00 uur

Adviesraad

1.35

Do 8 november

19.30 uur

Adviesraad

1.35

Do 6 december

16.00 uur

Adviesraad

1.35

Uitgebrachte adviezen
Zie te downloaden documenten.
 

Contact opnemen met de Adviesraad?
Bij haar vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

  • het secretariaat van de Adviesraad, Dini Osté dit kan per e-mail: d.oste@goes.nl