HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Adviesorganen  |  Culturele raad

Culturele raad

De culturele raad levert een bijdrage aan het culturele leefklimaat zonder zich op bepaalde doelgroepen te richten.

Zij wil hierbij de participatie van de inwoners van Goes zoveel mogelijk bevorderen. Maar wat doet de Culturele raad dan?

  • Zij organiseert culturele evenementen, debatten en lezingen
  • Zij adviseert de gemeente over cultuurzaken, cultuurbeleid en over subsidieaanvragen voor culturele activiteiten.
  • Zij onderhoudt contacten met alle personen en groepen die cultureel actief zijn binnen de gemeente.

Wilt u een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Goes? Een concert, voorstelling of lezing organiseren? Weten hoe u de weg vindt in cultureel Goes, of subsidie aanvragen voor een culturele activiteit? Neem dan contact op met de culturele raad via Wim Bakker via e-mail wimbakker@zeelandnet.nl.