HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Adviesorganen  |  Cliëntenraad (Werk en Inkomen)

Cliëntenraad (Werk en Inkomen)

Cliëntenraad (Bevelands Belang Werk en Inkomen)
Gemeenten zijn verplicht om cliënten of vertegenwoordigers van cliënten te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit noemen we cliëntenparticipatie. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben de cliëntenparticipatie gebundeld in de Cliëntenraad Bevelands Belang Werk en Inkomen van GR de Bevelanden.

De cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen met een uitkering en in het algemeen voor alle minima in de Bevelandse gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan over de kwaliteit van dienstverlening van de afdeling WIZ. De cliëntenraad denkt op een kritische manier mee over het minimabeleid en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies. De onafhankelijk functionerende cliëntenraad wordt gevormd door cliënten van de vijf Bevelandse gemeenten en door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zoals het maatschappelijk werk en de seniorenraad.

Contact
Heeft u vragen over het beleid of suggesties voor een betere dienstverlening? Neemt u dan contact op via email. Op deze manier kunt u ook de notulen van de vergaderingen opvragen.

Cliëntenraad Bevelands Belang Werk en Inkomen
’s Heer- Elsdorpweg 12 te Goes (SMWO-gebouw, bezoek na afspraak)
E : mail@bbwi.nl