HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Adviesorganen  |  Bezwaarschriften- en klachtencommissie

Bezwaarschriften- en klachtencommissie

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen vele beslissingen. De belangen van betrokkenen wegen ze daarbij altijd zorgvuldig af. Toch is het mogelijk dat u het met een beslissing niet eens bent. U heeft dan de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.  

Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, krijgt u te maken met de bezwaarschriften- en klachtencommissie. Dit is een commissie die het verantwoordelijke bestuursorgaan over de afhandeling van het bezwaarschrift adviseert. Kijk voor meer informatie over dit orgaan op www.nationaleombudsman.nl.