HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Adviesorganen

Adviesorganen

 • Cliëntenraad (Werk en Inkomen)

  Cliëntenraad (Bevelands Belang Werk en Inkomen)
  Gemeenten zijn verplicht om cliënten of vertegenwoordigers van cliënten te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit noemen we cliëntenparticipatie. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben de cliëntenparticipatie gebundeld in de Cliëntenraad Bevelands Belang Werk en Inkomen van GR de Bevelanden.

 • Commissie van advies voor de bezwaarschriften

  De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen vele beslissingen. De belangen van betrokkenen worden daarbij altijd zorgvuldig afgewogen. Toch kan het gebeuren dat u het met een beslissing niet eens bent. Daartegen kunt u dan in veel gevallen bezwaar aantekenen.

 • Culturele raad

  De culturele raad levert een bijdrage aan het culturele leefklimaat zonder zich op bepaalde doelgroepen te richten.

 • De adviesraad

  In Goes wordt het college van Burgemeester en Wethouders op het gebied van zorg, welzijn, wonen en mobiliteit gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Adviesraad.

 • Jongerenraad

  De Jongerenraad Goes is een onafhankelijk adviesorgaan en heeft als taak het bevorderen van jongerenparticipatie en de behartiging van belangen van alle jeugd in de gemeente Goes.