Leeswijzer

HOME  |  Algemene informatie  |  Leeswijzer

Leeswijzer

Hoe gaat u te werk met een bestemmingsplan en hoe en waar vindt u wat er voor uw perceel of uw omgeving geregeld is?

U gaat naar www.ruimtelijkeplannen.nl en kiest de locatie waar u meer informatie over wilt. In het scherm verschijnt dan welke bestemming op die locatie geldt en welke regels daar op van toepassing zijn.  Tevens kunt u de toelichting bekijken die betrekking heeft op het hele bestemmingsplangebied.


In de regels vindt u voor elke bestemming:

  • Een omschrijving van de bedoelingen van de bestemming (doeleindenomschrijving); 
  • de regels die aangeven wat en hoe er gebouwd mag worden (bijvoorbeeld afmetingen); 
  • de afwijkingsmogelijkheden. Onder omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders afwijken van sommige bouwregels.

Behalve de regels per bestemming kent het plan ook algemene regels die aangeven hoe bestemmingsplanbepalingen uitgelegd of toegepast moeten worden, zoals:

De begripsbepalingen:
van veel begrippen die u in de regels tegenkomt, is hier beschreven wat er mee bedoeld wordt; 

De wijze van meten:
hier is omschreven hoe verschillende afmetingen bepaald worden (hoe wordt bijvoorbeeld een dakvoethoogte gemeten?); 

Algemene afwijkingsmogelijkheden:
dit zijn afwijkingsmogelijkheden die niet voor één bestemming, maar meer algemeen toegepast kunnen worden.