Het uitwerkingsplan en het wijzigingplan

HOME  |  Afwijken van het bestemmingsplan  |  Het uitwerkingsplan en het wijzigingplan

Het uitwerkingsplan en het wijzigingplan

Soms is het duidelijk dat ergens een bepaalde ontwikkeling moet gaan plaatsvinden, maar zijn de details nog niet bekend. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een woonwijk; duidelijk is dat er een woonwijk komt, maar waar nu precies het parkje komt en waar de huizen en waar een vijver is nog niet bekend. Dan kan in een bestemmingsplan de bestemming 'uit te werken' worden opgenomen. Binnen deze uit te werken bestemming moeten wel enkele uitwerkingsregels worden opgenomen, zodat al wel enig inzicht bestaat in wat er komen gaat. Als de details dan bekend zijn kan de bestemming worden uitgewerkt in een gedetailleerd plan.

Bij een wijzigingsplan is er iets anders aan de hand. Een bepaald gebied krijgt de bestemming zoals het op dat moment ook in gebruik is. Daarnaast wordt aangegeven dat deze bestemming kan worden gewijzigd in een andere bestemming. In het bestemmingsplan wordt aangeven binnen welke regels deze wijziging moet blijven. Een reden om een wijzigingsmogelijkheid op te nemen in een bestemmingsplan is omdat de huidige bestemming van een bepaald perceel niet ideaal is, maar er is niemand die actief wil beginnen met een (her)ontwikkeling. Als iemand toch iets wil met dat perceel dan is dat makkelijk te realiseren; het bestemmingsplan hoeft dan alleen nog gewijzigd te worden. Een andere reden kan zijn dat nu al bekend is dat een gebouw, bijvoorbeeld een school, over 7 jaar niet meer als school gebruikt zal worden. Door dan in het bestemmingsplan op te nemen dat de bestemming van het pand gewijzigd kan worden in wonen is dat over 7 jaar relatief gemakkelijk te realiseren.

Uitwerkingen en wijzigingen van het bestemmingsplan zijn mogelijk volgens artikel. 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Het voordeel van deze plannen is dat nu nog niet alle details bekend hoeven te zijn of een ontwikkeling nog niet direct in gang behoeft te worden gezet. Als het 'moederplan' wordt uitgewerkt of gewijzigd moet daarvoor een procedure worden doorlopen. Deze procedure staat in het bestemmingsplan beschreven. Deze procedure is korter dan die voor een herziening van het bestemmingsplan. Dit mag korter zijn omdat de uitwerkings- of wijzigingsregels al de procedure bij het opstellen van het bestemmingsplan hebben doorlopen.

Als een wijzigingsplan ter inzage ligt zal ook deze digitaal beschikbaar worden gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.goes.nl/bestemmingsplannen.