Bestemmingsplan bekijken

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Goes mag bouwen? Een winkel mag openen? Een bedrijf mag vestigen? Hoe u een perceel mag gebruiken? Welke waarden een gebied heeft? Dit staat in een bestemmingsplan.

Bestemmingsplan bekijken

Alle bestemmingsplannen van de gemeente Goes zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wilt u de papieren versie van het bestemmingsplan raadplegen, dan kunt u een afspraak maken om het betreffende plan in te zien door een mail te sturen naar venh@goes.nl. Daarbij geeft u aan om welk perceel/adres het gaat. Het bestemmingsplan wordt dan ter inzage gelegd bij de receptie van het Stadskantoor.

Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan waarin staat:

  • wat iemand mag bouwen
  • waar iemand mag bouwen
  • wat de functie van een gebouw mag zijn
  • waar bijvoorbeeld woningen, winkels, wegen en groenstroken zijn toegestaan
  • hoe een perceel gebruikt mag worden
  • welke waarden in een gebied aanwezig zijn.

Bestemmingsplannen zijn niet alleen van belang voor bewoners van ontwikkelgebieden Ook voor huidige en toekomstige eigenaren en grondgebruikers is een bestemmingsplan belangrijk. Ofwel: wat kunt u verwachten? En wat mag u met uw grond of pand?