Belastingverordeningen 2022

De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 23 december 2021 de volgende verordeningen vastgesteld:

 • Intrekken Verordening precario kabels en leidingen;
 • Verordening aansluitrecht riolering 2022;
 • Verordening onroerendezaakbelasting 2022;
 • Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022;
 • Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2022;
 • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022;
 • Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2022;
 • Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2022;
 • Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022;
 • Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022;
 • Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2022;
 • Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2022;
 • Verordening reclamebelasting 2022;
 • Verordening toeristenbelasting 2022.

Besluiten

De ingangsdatum van alle genoemde besluiten is 1 januari 2022. Deze zijn opgenomen in het ‘Register van algemeen verbindende voorschriften’ dat bij de publieksbalie ter inzage ligt. De verordeningen zijn ook terug te vinden op overheid.nl