Belastingverordeningen 2021

De gemeenteraad van Goes heeft in de vergadering van 17 december 2020 de volgende documenten vastgesteld:

a. de Verordening ontroerende-zaakbelastingen
2021;
b. de Verordening rioolheffing 2021;
c. de Verordening afvalstoffenheffing 2021;
d. de Verordening forensenbelasting 2021;
e. de Verordening (land)toeristenbelasting 2021;
f. de Verordening watertoeristenbelasting 2021;
g. de Verordening precariobelasting 2021;
h. de Verordening lijkbezorgingrechten 2021;
i. de Verordening reclamebelasting 2021;
j. de Verordening marktgelden 2021;
k. de Verordening binnenhavengelden 2021;
l. de Verordening leges 2021;
m. de Verordening precario kabels en leidingen
2021;
n. de verordening aansluitrecht gemeentelijke
riolering 2021.

Deze besluiten zijn op 1 januari 2021 ingegaan.

Documenten opvragen

De documenten zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

Opvragen belastingverordeningen 2021

Start aanvraag