Belastingen betalingsregeling of kwijtschelding

Algemeen

Vanaf 1 januari 2013 verzorgt Sabewa Zeeland de heffing van de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting voor de inwoners van de gemeenten Goes, Kapelle, Tholen, Reimerswaal, Borsele, Hulst, Terneuzen en Sluis. Ook bepalen zij de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in de acht genoemde gemeenten. Sabewa Zeeland staat voor Samenwerking Belastingen en Waardebepaling.

Website Sabewa Zeeland