Begraven of cremeren

Algemeen

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet. In de gemeente Goes zijn acht begraafplaatsen waar regelmatig begrafenissen plaatsvinden. Klik op de knop Start aanvraag om de uitvaartdatum vast te leggen. Voor deze dienst moet u zich apart aanmelden. U heeft hiervoor geen eHerkenning nodig maar wel een inlogaccount. Als u interesse hierin heeft kunt u een e-mail sturen naar bs@goes.nl .

Begraafplaatsen

De begraafplaatsen bevinden zich op de volgende locaties:

 • Goes, Algemene begraafplaats Geldeloozepad 30: deze begraafplaats heeft een algemeen, rooms- katholiek, joods en islamitisch gedeelte
 • Goes, RK begraafplaats, Zuidvlietstraat t.h.v. 50
 • 's-Heer Arendskerke, alg. begraafplaats, Noordweegseweg 34
 • 's-Heer Hendrikskinderen, alg. begraafplaats, Oude Rijksweg t.h.v. 77B
 • Kattendijke, alg. begraafplaats, Kureweg 11
 • Kloetinge alg. begraafplaats, Kapelseweg t.h.v. 20
 • Oud Sabbinge, alg begraafplaats, Oudelandseweg 11A
 • Wilhelminadorp, Langeweg 2A
 • Wolphaartsdijk, alg begraafplaats, Boomdijk 20

Op elke begraafplaats is een strooiveld aanwezig voor de verstrooiing van as. Op de begraafplaatsen in Goes en Kloetinge is een gedeelte ingericht voor urnengraven.

Kosten

Wanneer u een particulier graf of columbarium koopt, betreft het een totaal tarief, inclusief de eerste begraving of bijzetting. U krijgt geen rekening voor onderhoudsrecht, vergunningskosten e.d. meer Ook bij het beschikbaar stellen van een algemeen graf, betreft het een totaaltarief en wordt u niet geconfronteerd met meer kosten.

Kosten 2024 verlenen van rechten voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen (koop) graf columbarium voor dertig jaar wordt geheven, inclusief eerste begraving/bijzetting:
Voor een enkel graf (niet mogelijk op begraafplaats te Goes)€4.332,00
Voor twee enkele graven, naast elkaar gelegen (niet mogelijk op de begraafplaats Goes en Kloetinge)€5.699,00
Voor een zgn. dubbel graf (twee personen)€5.699,00
Voor een kindergraf (tot twaalf jaar)€1.907,00
Voor een urnengraf (vier urnen)€3.025,00
Voor een columbarium incl. tekstplaat, zeskantig in urnenmuur€2.326,00
Losstaande zuil (zwart beton)€2.901,00
Losstaande zuil (natuursteen)€3.725,00
Kosten 2024 eenmalig omzetten van een algemeen kindergraf naar een particulier kindergraf:
Voor een periode van 10 jaar€181,00
Voor een periode van 15 jaar€271,00
Kosten 2024 beschikbaar stellen algemeen graf voor 15 jaar wordt geheven:
Voor een algemeen graf voor personen boven de 12 jaar€1.946,00
Eenmalige verlenging algemeen graf met 5 jaar€323,00
Vanaf 2015 worden geen algemene kindergraven meer uitgegeven 
Beschikbaar stellen algemeen urnengraf voor 15 jaar. Inclusief bijzetting urn of asbus.€1.233,00
Kosten 2024 voor het verlengen van het uitsluitend recht wordt geheven voor:
Type5 jaar10 jaar15 jaar20 jaar
Een enkel graf€693,00€1.322,00€1.878,00€2.376,00
Een dubbel graf€931,00€1.774,00€2.547,00€3.259,00
Een kindergraf €237,00€474,00€711,00€948,00
Een urnengraf€553,00€1043,00€1.484,00€1.890,00
Een columbarium, in urnenmuur zeskantig€338,00€676,00€1013,00€1.352,00
Een losstaand columbarium uitgevoerd in beton€434,00€870,00€1.305,00€1.739,00
Een losstaand columbarium, uitgevoerd in natuursteen€572,00€1.144,00€1.717,00€2.289,00
Kosten 2024 voor een tweede of volgende begrafenis in een particulier graf wordt geheven
Voor een persoon van 12 jaar of ouder€970,00
Voor een persoon tot 12 jaar€486,00
Kosten 2024 voor het begraven op buitengewone* uren in een algemeen graf of particulier graf wordt een extra toeslag geheven van:
Extra toeslag€438,00
Kosten 2024 voor het bijzetten van asbussen en urnen wordt geheven
Voor het bijzetten in een particulier graf€292,00
Voor het bijzetten van een tweede of volgende asbus of urn in een columbarium of urnengraf€292,00
Extra toeslag voor het bijzetten van een asbus of urn op buitengewone uren* €123,00
Kosten 2024 verstrooien van as
Voor het verstrooien van as per asbus wordt geheven164,00

*Buitengewone uren

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

 • Maandag t/m vrijdag : de uren voor 9:00 uur en na 15:00 uur
 • op Zaterdag. Zondag en algemeen erkende nationale en 
 • Christelijke feestdagen: alle uren

Opgraven en ruimen van graven

Voor tarieven en vragen over deze zaken adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling Dienstverlening.

Kosten 2024 overige heffingen
Voor het luiden van de klok€61,00
Voor het overboeken van eigen graven in het daarvoor bestemde register€8,65
Kosten 2024 grafbedekking en onderhoud voor graven uitgegeven voor 1 januari 2014
Niet van toepassing op graven die na 1 januari 2014 worden verlengd. Voor de afgifte van een vergunning voor het verplaatsen of vernieuwen van een grafbedekking is een tarief verschuldigd van:€127,00

Hierbij komt nog een tarief voor het door of vanwege de gemeenten onderhouden van de grafbedekking

Kosten 2024 particuliere graven/koopgraven
Een bedrag ineens t/m de einddatum van het graf€358,00
Kosten 2024 particuliere (eigen) kindergraf
Een bedrag ineens t/m de einddatum van het graf€231,00
Kosten 2024 particulier (eigen) urnengraf
Een bedrag ineens t/m de einddatum van het graf€231,00
Kosten 2024 algemeen graf
Een bedrag ineens t/m de einddatum van het graf€289,00

 

Uitleg kosten

Kosten voor onderhoud van een graf

Bij afgifte van een vergunning voor het aanbrengen of vernieuwen van een grafgedenkteken koopt u de onderhoudsrechten af. De duur van de afkoop is gekoppeld aan de termijn van begraafrecht (eigen/koopgraf max. 30 jaar, huur/algemeen graf max. 15 jaar).

Aankoop van een eigen (koop) graf

Op de begraafplaats in Goes en Kloetinge is het alleen mogelijk om een zogenaamd "dubbel" graf voor twee personen te kopen. Dit komt omdat in Goes en Kloetinge boven elkaar wordt begraven. Op de overige begraafplaatsen is het wel mogelijk om een enkel graf te kopen. Hier wordt naast elkaar begraven. Als u dat wilt, kunt u wel twee graven naast elkaar kopen. Een eigen(koop) graf wordt uitgegeven voor een periode van dertig jaar tegen betaling voor het daarvoor geldende tarief. Het is mogelijk deze termijn tegen een vastgesteld tarief telkens met tien jaar te verlengen. Zonder verlenging vervallen de rechten.

De graven worden op volgorde van ligging uitgegeven. Het is wel mogelijk om eigen(koop)graven vooraf te reserveren. Voor het openen en sluiten van een graf brengt de gemeente een vastgesteld tarief in rekening.

Eigen (koop) urnengraven (alleen mogelijk in Goes en Kloetinge)

Eigen urnengraven zijn bestemd voor het plaatsen en geplaatst houden van maximaal vier urnen. Een eigen urnengraf wordt uitgegeven voor een periode van dertig jaar tegen betaling van het daarvoor geldende tarief.

Het is mogelijk deze termijn tegen een vastgesteld tarief telkens met tien jaar te verlengen.

Columbarium

In een eigen (koop) columbarium kunnen maximaal twee urnen worden geplaatst. Een eigen (koop) columbarium wordt uitgegeven voor een periode van dertig jaar tegen betaling voor het daarvoor geldende tarief. Het is mogelijk deze termijn tegen een vastgesteld tarief telkens met tien jaar te verlengen. Een columbarium is voorzien van een tekstplaat. De kosten van het graveren van de tekstplaat komen voor uw rekening.

Eigen (koop) kindergraven

Eigen kindergraven zijn bestemd voor het begraven van kinderen tot twaalf jaar. In een eigen kindergraf kan één kind worden begraven. Eigen kindergraven worden uitgegeven voor een periode van dertig jaar tegen betaling van het daarvoor geldende tarief. Op de begraafplaats Goes is een apart kindergedeelte ingericht. Zie verder de bepalingen zoals hierboven vermeld in: "aankoop van een graf".

Overschrijven grafrechten

Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende is het mogelijk om de grafrechten te laten overschrijven op naam van de echtgenoot/levenspartner of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Bij overlijden van de rechthebbende moet het schriftelijk verzoek worden gedaan binnen één jaar na het overlijden van deze persoon.

Algemene (huur) graven

De gemeente stelt algemene (huur) graven beschikbaar voor een termijn van vijftien jaar. In Goes en Kloetinge worden in de algemene (huur) graven maximaal twee overledenen boven elkaar begraven. In de overige dorpen wordt in deze graven één overledene begraven. De graven worden in volgorde van ligging uitgegeven. Het is niet mogelijk om een algemeen (huur) graf te reserveren.

Voor het openen en sluiten van een algemeen (huur) graf brengt de gemeente een vastgesteld tarief in rekening.

Het is bij algemene graven niet mogelijk om onbeperkt de termijn van begraven te verlengen. Na uiterlijk twintig jaar vervalt het graf aan de gemeente en kan het worden geruimd. De eventuele grafbedekking wordt verwijderd en kan op verzoek door de nabestaanden worden opgehaald.

Algemene (huur) urnengraven (alleen mogelijk in Goes en Kloetinge)

De gemeente stelt algemene urnengraven beschikbaar voor het plaatsen van een asbus gedurende een termijn van 15 jaar. De graven worden in volgorde van ligging uitgegeven. Het is niet mogelijk om een algemeen (huur) urnengraf te reserveren.

Het is bij algemene (huur) urnengraven niet mogelijk om de termijn van begraven te verlengen. Na vijftien jaar vervalt het graf aan de gemeente en kan het worden geruimd. De eventuele grafbedekking moet na een schriftelijke mededeling worden verwijderd of wordt bij nalating daarvan door de gemeente verwijderd.

Aanvraagformulier vergunning grafbedekking

Wilt u grafbedekking plaatsen? Het is noodzakelijk om hiervoor een vergunning aan te vragen. Dat kan met onderstaande formulier met DigiD.

Start aanvraag vergunning grafbedekking

Uitvoeringsbesluit grafbedekking

Beheersverordening begraafplaatsen