Bedrijventerreinen

De gemeente Goes telt verschillende bedrijventerreinen. Ieder heeft zijn unieke kenmerken, voorzieningen en kwaliteiten. Daarmee bieden de terreinen volop mogelijkheden, aan bedrijven in allerlei sectoren.

Bedrijvenpark Deltaweg

Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid kiezen ondernemers graag voor Goes. Aan de westkant ontwikkelt de gemeente Bedrijvenpark Deltaweg, in de hoek van de A58 en de Deltaweg. Het gebied heeft een unieke ligging en biedt kansen voor een groen en duurzaam ingericht bedrijventerrein. In het voorjaar van 2022 verwachten we te starten met de reservering van bedrijfskavels. Meer informatie over dit nieuwe bedrijventerrein vindt u op de website https://bedrijvenparkdeltaweg.nl/.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Bedrijvenpark Deltaweg? Neem dan contact op met de projectleider John Dorreman door te bellen naar 06 - 53 294 654. Of mail naar j.dorreman@goes.nl. Wilt u meer weten over de uitgifte van de bouwkavels op het Bedrijvenpark Deltaweg en over het verkoopproces? Neem dan contact op met Constant Aarnoutsen via c.aarnoutsen@goes.nl of 06-43 15 98 18 of met Yolanda Pronk door te bellen naar 06 - 34 514 838 of te mailen naar y.pronk@goes.nl.

De Poel II

In dit helder vormgegeven structuur liggen op de Poel II goed ontsloten kavels, toegerust met alle voorzieningen van een modern bedrijventerrein. De kavels in de Poel II zijn allemaal uitgegeven. Er is nog één kavel beschikbaar voor maatschappelijke doeleinden gelegen aan de Nansenbaan naast het crematorium. In de woonwerkzone zijn nog enkele kavels beschikbaar. Hier kunt u wonen en werken combineren.

Woonwerkzone

Wonen aan de rand van wonen, werken aan de rand van werken. Dit kan in Goes in de woonwerkzone, tussen het nieuwe deel van De Poel II en de wijk Ouverture. De kavels in deze zone bestaan uit een woongedeelte en een werkgedeelte. De vrijstaande woningen staan aan de Ouverturekant en de bedrijfspanden aan de zijde van De Poel. Deze overgangsstrook vormt een vloeiende overgang tussen de nieuwe woonwijk Ouverture en het bedrijventerrein.

Aan de voorkant van de woningen loopt een fietspad, dat een directe fietsverbinding vormt naar het centrum. Zo ontstaat er bij de woning een rustige omgeving voor kinderen, die bovendien op een veilige manier naar een van de drie basisscholen in Goes-Zuid kunnen lopen of fietsen. Auto’s komen via de achterzijde bij de woning. Wat bedrijvigheid betreft, zijn de milieucategorieën 1 en 2 toegestaan.

Ieder uit te geven perceel wordt onderverdeeld in:

  • Een werkkavel met een diepte van circa 40 meter. Het werkgedeelte kost € 87,- per m² excl. btw (prijspeil 2022);
  • Een woonkavel met een diepte van circa 27 meter. De grondprijs voor het woongedeelte is € 232 per m² excl. btw (prijspeil 2022).

De totale perceeloppervlakte is maximaal ± 2.000 m², de minimale oppervlakte is ± 1.300 m².

Toegestane bedrijven in de woonwerkzone

De lijst van op De Poel II toegestane bedrijven (categorieën 1 en 2) kunt u opvragen. In deze lijst zitten ongetwijfeld bedrijfsactiviteiten die meer ruimte vragen dan mogelijk is op de betreffende kavels. Anderzijds kunnen bedrijven die in de categorie 3 vallen zo kleinschalig zijn, dat ze qua ‘overlast’ te beschouwen zijn als categorie 2. De lijst geeft vooral richting aan wat er mogelijk is. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

Lijst toegestane bedrijven op De Poel II

Start aanvraag

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor een woonwerkkavel op De Poel II? Neem dan contact op met Yolanda Pronk van de afdeling Omgeving en Economie door te bellen naar 06 - 34 51 48 38. Of stuur uw e-mail naar y.pronk@goes.nl