Bedrijventerreinen

De gemeente Goes telt verschillende bedrijventerreinen. Ieder heeft zijn unieke kenmerken, voorzieningen en kwaliteiten. Daarmee bieden de terreinen volop mogelijkheden, aan bedrijven in allerlei sectoren.

Bedrijvenpark Deltaweg

Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid kiezen ondernemers graag voor Goes. Aan de westkant ontwikkelt de gemeente Bedrijvenpark Deltaweg, in de hoek van de A58 en de Deltaweg. Het gebied heeft een unieke ligging en biedt kansen voor een groen en duurzaam ingericht bedrijventerrein. In het najaar van 2021 verwachten we te starten met de reservering van bedrijfskavels. Meer informatie over dit nieuwe bedrijventerrein vindt u op de website https://bedrijvenparkdeltaweg.nl/

Stationspark

Het stationsgebied is dé locatie voor kantoorbedrijvigheid: uitstekend bereikbaar per trein en bus en met een groot parkeerterrein voor de automobilist. Hier zijn onder andere hoofdvestigingen te vinden van Zorgverzekeraar CZ en Baker Tilly Berk Accountancy. In en nabij het centrum zijn veel kantoorvestigingen te vinden op financieel-economisch en administratief gebied: banken, accountants en ook het hoofdkantoor van ZLM Verzekeringen, één van de grootste regionale verzekeraars van Zuid-Nederland.

Vrije kavels zijn beschikbaar op het Stationspark, aan de zuidzijde van de spoorlijn. De grondprijs bedraagt: € 330 per m².

Meer informatie?

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Bedrijvenpark Deltaweg? Neem dan contact op met de projectleider John Dorreman door te bellen naar 06 - 53 294 654. Of mail naar j.dorreman@goes.nl.

Meer weten over kavels op het Stationspark of Bedrijvenpark Deltaweg en over het verkoopproces? Neem dan contact op met Yolanda Pronk door te bellen naar 06 - 34 514 838 of te mailen naar y.pronk@goes.nl.

De Poel II

In een helder vormgegeven structuur liggen op de Poel II goed ontsloten kavels, toegerust met alle voorzieningen van een modern bedrijventerrein. Glasvezel en coaxkabel voor het noodzakelijke digitale verkeer; ruime ontsluitingswegen voor toeleveranciers en vrij liggende fietspaden voor het woon-werkverkeer. De Poel II is door de gunstige ligging geschikt voor een breed bedrijvenprofiel. Zakelijke diensten, transport en distributie, groothandel, showroomactiviteiten en kleinschalige (hoogwaardige) industrie zijn vormen van bedrijvigheid die hier passen. In de zones 1 tot en met 4 zijn alle kavels verkocht of gereserveerd. In de woonwerkzone zijn nog meerdere kavels beschikbaar. Hier kunt u wonen en werken combineren.

Woonwerkzone

Wonen aan de rand van wonen, werken aan de rand van werken. Dit kan in Goes in de woonwerkzone, tussen het nieuwe deel van De Poel II en de wijk Ouverture. De kavels in deze zone bestaan uit een woongedeelte en een werkgedeelte. De vrijstaande woningen staan aan de Ouverturekant en de bedrijfspanden aan de zijde van De Poel. Deze overgangsstrook vormt een vloeiende overgang tussen de nieuwe woonwijk Ouverture en het bedrijventerrein.

Aan de voorkant van de woningen loopt een fietspad, dat een directe fietsverbinding vormt naar het centrum. Zo ontstaat er bij de woning een rustige omgeving voor kinderen, die bovendien op een veilige manier naar een van de drie basisscholen in Goes-Zuid kunnen lopen of fietsen. Auto’s komen via de achterzijde bij de woning. Wat bedrijvigheid betreft, zijn de milieucategorieën 1 en 2 toegestaan. Wat daar onder valt, leest u in de lijst van toegestane bedrijven (volg de link rechts op deze pagina).

Ieder uit te geven perceel wordt onderverdeeld in:

  • Een werkkavel met een diepte van circa 40 meter. Het werkgedeelte kost € 83 per m² (excl. btw);
  • Een woonkavel met een diepte van circa 27 meter. De grondprijs voor het woongedeelte is € 232 per m² (excl. btw).

De totale perceeloppervlakte is maximaal ± 2.000 m², de minimale oppervlakte is ± 1.300 m².

Toegestane bedrijven in de woonwerkzone

Hiernaast vindt u een lijst van op De Poel II toegestane bedrijven (categorieën 1 en 2). Hierbij zitten ongetwijfeld bedrijfsactiviteiten die meer ruimte vragen dan mogelijk is op de betreffende kavels. Anderzijds kunnen bedrijven die in de categorie 3 vallen zo kleinschalig zijn, dat ze qua ‘overlast’ te beschouwen zijn als categorie 2. De lijst geeft vooral richting aan wat er mogelijk is.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor een  woonwerkkavel op De Poel II? Neem dan contact op met Wilco Jonker van de afdeling Omgeving en Economie door te bellen naar 06 - 34 499 699. Of stuur uw e-mail naar w.jonker@goes.nl.