Bedrijvenpark Deltaweg

Door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid kiezen ondernemers graag voor Goes. Aan de westkant van Goes ontwikkelt de gemeente Bedrijvenpark Deltaweg, in de hoek van de A58 en de Deltaweg. De ligging biedt kansen voor een groen en duurzaam ingericht bedrijventerrein. Een gevarieerd aanbod aan kavels, in grootte en ligging, geeft vestigingsmogelijkheden aan een breed palet van bedrijven.

Waarom een nieuw bedrijventerrein? 

Als economisch centrum binnen de regio wil Goes ook in de toekomst ruimte bieden aan ondernemers.  Bedrijvenpark Deltaweg geeft ruimte aan nieuwe bedrijvigheid en is daarmee belangrijk voor de economische groei en werkgelegenheid.

Wanneer is het Bedrijvenpark klaar?

Bedrijvenpark Deltaweg wordt over een langere periode. Zo kunnen we inspelen op de werkelijke vraag naar kavels en het beschikbaar komen van gronden voor de ontwikkeling. Fase 1 wordt ontwikkeld in de periode 2021-2030.

Fasen ontwikkeling Deltaweg

Hoe groot wordt het?

In fase 1 wordt ongeveer 21 hectare  grond stapsgewijs ontwikkeld. In een tweede fase kan mogelijk in westelijke richting verder worden ontwikkeld, tot een totale oppervlakte van ongeveer 33 hectare.

Beeldbepalende kwaliteit

Bedrijvenpark Deltaweg wordt een groen bedrijvenpark, passend bij het poelengebied en de bosrijke omgeving. Toekomstbestendige ontwikkeling met veel ruimtelijke kwaliteit en een duurzame basis draagt bij aan een beter leefmilieu. De bijzondere ligging tussen Poelbos en stad vraagt om een zorgvuldige inpassing in het landschap. 

Duurzaamheid

Op Bedrijvenpark Deltaweg wordt rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Daarom krijgt het terrein genoeg opvangcapaciteit voor water en wordt door beplanting gezorgd voor een koelend effect. De openbare ruimte wordt zo ingericht dat het voldoet aan de normen voor een drie sterren BREEAM-gebiedscertificering. Een BREEAM-certificering betekent dat duurzaamheid wordt nagestreefd in de breedste zin van het woord.

Energiecoach staat ondernemers bij

Bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijvenpark, moeten ook voldoen aan een drie sterren BREEAM-certificering van het bedrijfsgebouw.  Dit heeft voor bedrijven - naast duurzame effecten - ook financiële (fiscale) voordelen. Ondernemers die zich willen vestigen op Bedrijvenpark Deltaweg krijgen begeleiding van een energiecoach. Deze helpt om zo duurzaam mogelijk te bouwen en te kijken welke duurzame keuzes passen bij het bedrijf en de omgeving.

Interesse in een kavel op Bedrijvenpark Deltaweg?

Interesse in het reserveren van een kavel kan worden aangegeven via de website www.bedrijvenparkdeltaweg.nl. Hier vindt u ook de actuele grondprijzen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Bedrijvenpark Deltaweg neem dan contact op met de projectleider John Dorreman via 06 - 53 294 654  of via j.dorreman@goes.nl. Wilt u meer weten over vestiging van uw onderneming op Bedrijvenpark Deltaweg en het verkoopproces? Neem dan contact op met Constant Aarnoutse via: 06-643159818 643159818. Mailen kan ook naar c.aarnoutse@goes.nl.

U kunt zich hier abonneren op onze nieuwsbrief over Bedrijvenpark Deltaweg.

Bij het klantcontactcentrum zijn de volgende documenten over Bedrijvenpark Deltaweg op te vragen. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

  • Ontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Deltaweg fase1;
  • Voorontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Deltaweg;
  • Informatiebijeenkomst 25 september 2018;
  • Structuurvisie Bedrijvenpark Poelbos.

Documenten Bedrijvenpark Deltaweg

Start aanvraag