Basisscholen en middelbare scholen vanaf 10 januari weer open

De basisscholen, middelbare scholen, scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs en buitenschoolse opvang zijn vanaf maandag 10 januari weer open.

Net als voor de kerstvakantie gelden de volgende maatregelen:

  • Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen;
  • Scholen zorgen voor looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
  • Kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen mondkapjes in de gang, net als de leraren. Zij moeten zich ook twee keer per week thuis zelf testen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine. Zij laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, mag de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden;
  • Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden anderhalve meter afstand (ook leraren waar mogelijk) van elkaar. Ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online.

Mbo, hbo en universiteiten

Op het mbo, hbo en op de universiteiten krijgen leerlingen online onderwijs. Het kabinet beslist op vrijdag 14 januari of dit verandert of niet. Wel gelden er een paar uitzonderingen:

  • Studenten in een kwetsbare positie en leerlingen die tentamens en examens moeten maken, mogen wel naar de onderwijsinstelling. Ook het praktijkgericht onderwijs gaat door; 
  • De studenten die fysiek aanwezig mogen zijn, houden waar het mogelijk is anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor de leraren;
  • Bibliotheken van onderwijsinstellingen blijven open voor studenten.

Sporten voor jeugd tot en met zeventien jaar

Het kabinet heeft ook besloten dat kinderen die zeventien jaar of jonger zijn, langer buiten mogen sporten. De nieuwe eindtijd die vanaf dinsdag 11 januari geldt, is 20:00 uur.