Baggeren watergang en vijvers Goese Polder

Vanaf half februari 2023 voeren we onderhoud uit aan de watergangen en vijvers in de wijk Goese Polder. Dit doen we om de doorstroming van water mogelijk te houden.

De baggerspecie leggen we op enkele plaatsen in de wijk op de kant van de sloot of vijver om te drogen. Op andere plaatsen voeren we de baggerspecie af naar een weiland achter de Oude Zeedijk. Daar gebruiken we het ter verbetering en als ophoging van het weiland. 

Planning

De baggerwerkzaamheden duren het hele jaar en worden uitgevoerd door aannemers Markusse en Zandee. Bij de werkzaamheden houden we rekening met het broedseizoen. De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur. Gedurende de werkzaamheden kan overlast ontstaan door de geur van bagger en het geluid van graafmachines en tractoren. We doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.

Vragen en meer informatie?

Wilt u meer weten over baggeren? Kijk dan op de website van het waterschap: www.scheldestromen.nl/baggeren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met toezichthouder J. Koutstaal, op 06 123 35 021 of via j.koutstaal@goes.nl.