Baggeren sloot Geldeloozepad

Op 12 en 13 mei wordt de sloot aan het Geldeloozepad gebaggerd door Waterschap Scheldestromen.

De waterkwaliteit in de sloot is erg verslechterd en zorgt voor stankoverlast. Daarom wordt de sloot met voorrang gebaggerd. Hopelijk verdwijnt de stank en is omgeving en natuur geholpen.