Asbest verwijderen

Algemeen

Verwijdert u asbest tijdens bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden? Dan doet u een sloopmelding via het omgevingsloket. Doe de melding 4 weken voordat u begint met de werkzaamheden. De melding is gratis.

Beschrijving

Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren. Verwijdert u als particulier zelf asbesthoudend materiaal? Meld dit dan minimaal 5 werkdagen voor aanvang van het werk.

Omgevingsvergunning

Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor monumenten, panden in het beschermd stadsgezicht of als dat volgens een bestemmingsplan nodig is.

Wie mag asbest verwijderen?

Laat het asbest verwijderen door een deskundig bedrijf. Als particulier mag u zelf verwijderen:

  • Geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende platen (oppervlakte maximaal 35 m²)
  • Asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking met een oppervlakte van minder dan 35 m²

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het veilig verwijderen van asbest contact op met de gemeente. Of kijk op de website van de Rijksoverheid.

Asbest inleveren

Asbest kunt u in een aparte container aanbieden op de milieustraat. U kunt het benodigd verpakkingsmateriaal tegen betaling aanschaffen op de milieustraat. Zorg ervoor dat u van te voren op de hoogte bent van de afmetingen en het aantal platen.

Het asbest dient dubbel doorzichtig verpakt te zijn. Het verpakte asbest kunt u afvoeren naar de milieustraat. U dient zich daarvoor te melden bij de beheerder. U dient de pakketten zelf te lossen op de milieustraat.