André van der Reest

Wethouder André van der Reest

SGP/ChristenUnie

 Beleidsterreinen  Sociale Zaken, WMO, Participatiewet, Welzijn, Onderwijshuisvesting, Burgerparticipatie, Arbeidsmarktregio, Cultureel erfgoed en archief, Landschap en natuur, Gezondheidszorg
 Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Voorzitter Zeeuwse Werkkamer
  Onbetaald
 • Voorzitter Stuurgroep Arbeidsmarktregio Zeeland
  Onbetaald
 • Voorzitter bestuur Gemeenschappelijke regeling De Betho
  Onbetaald
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden, Onbetaald
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD
  Onbetaald
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
  Onbetaald
 • Lid algemeen bestuur Stichting Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde
  Onbetaald
 • Lid algemeen bestuur Stichting Milieu Educatie Centrum de Bevelanden
  Onbetaald

Persoonlijke nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Raad van Toezicht ViaZorg
  Onbetaald
 • Bestuurslid Stichting Zeeland Werkt-Infra
  Onbetaald
 • Lid Raad van Toezicht kringloopwinkel Goed & Gebruikt te Goes
  Onbetaald