Alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Dit zijn asielzoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Zij heten Alleenstaande Minderjarige vreemdelingen (AMV’er). Ze zijn dus minderjarig en zonder ouder(s) of verzorger(s) naar Nederland gevlucht. Soms hebben ze helemaal geen ouders of verzorgers.

In de gemeente wonen ongeveer 80 minderjarige vluchtelingen en ruim 20 minderjarige statushouders. Minderjarige vluchtelingen zitten in de asielprocedure. Minderjarige statushouders hebben de asielprocedure doorlopen en mogen in Nederland blijven. 

Ongeveer 80 minderjarige vluchtelingen wonen in de opvanglocatie Goes (het voormalig hotel Van der Valk). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de AMV’ers. De AMV’ers zitten nog in de asielprocedure. 

Ruim 20 minderjarige vluchtelingen in Goes weten al dat ze in Nederland mogen blijven. Zij zijn statushouders. Ze wonen onder begeleiding in een groepswoning op het terrein van Emergis. Ook wonen er er 4 jonge statushouders in een huurwoning van Beveland Wonen. 

Ja. Jonge alleenstaande vluchtelingen in Nederland hebben recht op een volwassene die hen helpt om beslissingen te nemen. Omdat hun ouders niet in Nederland zijn of dat ze geen ouders meer hebben, krijgen zij een jeugdbeschermer van Nidos toegewezen. Daarmee is Nidos verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van deze minderjarigen. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl/.

Ja. Ieder kind en elke jongere in Nederland heeft recht op onderwijs. Dat recht geldt dus ook voor minderjarige vluchtelingen. De Goese jonge vluchtelingen gaan naar de Internationale Schakel Klas (ISK) in de school aan de Lijnbaan.