Algemene informatie over het riool

De gemeente Goes beheert 285 km aan rioolleidingen en 38 rioolgemalen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat afvalwater en overtollig regenwater goed en veilig wordt afgevoerd. Het beleid van de gemeente Goes vindt u in het gemeentelijk Rioleringsplan. Dit kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum. Bel daarvoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop onderaan deze pagina.

Waar mensen wonen en werken, ontstaat afvalwater. Bijvoorbeeld als we douchen, naar het toilet gaan, afwassen, de wasmachine laten draaien, enzovoort. Ook valt er heel wat water uit de lucht, in de vorm van regen, sneeuw of hagel. De gemeente zamelt dit afvalwater en teveel aan hemelwater in en voert het af via het riool. Een goed werkend riool is belangrijk voor onze gezondheid. Bovendien zorgt het ervoor dat onze huizen en bedrijven droog blijven. Gemeenten zijn dit bij wet verplicht.

In de gemeente Goes wordt het afvalwater en hemelwater opgevangen in het rioolstelsel. Grondwater wordt (als dat mogelijk is) opgevangen in een drain en afgevoerd naar oppervlaktewater. 

Gemengd riool of gescheiden riool

Er zijn twee soorten riolering in de gemeente Goes: een gemengd riool en een gescheiden riool. Bij een gemengd riool ligt er één rioolput in uw straat. Het is één buis, die uw afvalwater en regenwater afvoert. Dit gemengde afvalwater gaat naar de zuivering van het waterschap. Daar wordt het verder schoongemaakt.

Bij een gescheiden rioolstelsel liggen er twee rioolputten in de straat, naast elkaar. Er liggen dus twee aparte riolen: één voor afvoer van uw afvalwater en één voor uw regenwater (en grondwater). Het vuilwaterriool voert het afvalwater af naar de zuivering van het waterschap. Het hemelwaterriool voert het overtollige regenwater af naar het oppervlaktewater.

Welk riool ligt er in mijn wijk of dorp?

Er ligt een gescheiden rioolstelsel in: De Poel I, De Poel II, Overzuid, Oostmolenpark, Riethoek, Stationspark, Goes-West, Goes-Oost, Stadshaven, Goese Meer, Mannee, Poelwijck (s' Heer Arendskerke), Wilhelminadorp. 
De andere wijken en dorpen hebben een gemengd rioolstelsel.

Gemengd riool

Gescheiden riool

Oppervlaktewater

De gemeente Goes heeft veel sloten, watergangen en oppervlaktewateren. Deze waterpartijen zijn in eigendom van Waterschap Scheldestromen. Deze organisatie zorgt ook voor het beheer, bijvoorbeeld maaien van slootkanten en oevers, baggeren, zorgen voor een goede waterkwaliteit, enzovoort. Waterschap Scheldestromen is bovendien verantwoordelijk voor het peilbeheer en voor het bepalen en toetsen van de polderpeilen, in rust en bij neerslag. Het zorgen voor de juiste polderpeilen en afvoer van polderwater gebeurt via duikers, stuwen en gemalen van het waterschap.

Voor meer informatie over het oppervlaktewater neemt u contact op met Waterschap Scheldestromen, via telefoonnummer 088-2461000. Of kijk op de website https://www.scheldestromen.nl.

Gemeentelijk Rioleringsplan opvragen

Start aanvraag