Algemene informatie college

Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het College van Burgemeester en Wethouders.

Burgemeester

De Koning benoemt de burgemeester voor een periode van zes jaar. De burgemeester is geen lid van de gemeenteraad en heeft ook geen stemrecht. Hij of zij is wel voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester is ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Wethouders

De gemeenteraad kiest de wethouders. Deze zijn geen lid van de gemeenteraad. De wethouders blijven voor een periode van vier jaar. Er zijn er momenteel drie in Goes: één van PvdA-GroenLinks, één van SGP-ChristenUnie en één van Partij voor Goes.

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en is de hoogste ambtenaar binnen de gemeente.