Algemeen aanvraagformulier jaarlijkse subsidie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

Om uw jaarlijkse subsidieaanvraag in te dienen moet u dit formulier invullen. U moet in ieder geval uw subsidieaanvraag voor 15 september hebben ingediend. Let op, dit is een fatale termijn! Heeft u uw subsidieaanvraag te laat ingediend dan zal deze worden geweigerd.

Andere aanvraagformulieren

Voor bepaalde subsidies moet een apart aanvraagformulier worden ingevuld. Wilt u een van onderstaande subsidies aanvragen dan moet u niet dit algemene maar het daarvoor bedoelde speciale aanvraagformulier gebruiken. Deze subsidie zijn:

 1. Jaarlijkse subsidie
 2. Buurtbonus
 3. Wijkbudget
 4. Onderhoud kleedaccommodatie buitensportverenigingen
 5. Passief bouwen
 6. Verduurzaming bedrijventerreinen
 7. Cultureel erfgoed
 8. Subsidie van de Culturele Raad

De aanvraagformulieren voor deze subsidies vindt u eveneens op onze website www.goes.nl.

De subsidie stappen

Het indienen van de subsidieaanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 1. Voorbereiding
 2. Invullen algemene gegevens
 3. Gegevens met betrekking tot de nieuwe subsidie
 4. Verantwoording van de subsidie afgelopen jaar (indien van toepassing)
 5. Toevoegen bijlagen
 6. Ondertekening
 7. Verzending