Alcohol schenken tijdens evenementen

Algemeen

Meestal mogen alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Beschrijving

Deze ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken (o.a. bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken.Wanneer u buiten een horeca-inrichting zwak alcoholische dranken wilt schenken en dit tegen vergoeding wilt doen heeft u een ontheffing nodig. Alleen een partijencateraar hoeft géén ontheffing aan te vragen voor het schenken van zwak alcoholische dranken indien dit gebeurt tijdens besloten feesten.

De ontheffing kan alleen worden verleend als

  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken minimaal 21 jaar is
  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken over de Verklaring Sociale Hygiëne beschikt
  • er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid

Kosten 2024

Legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag.