Afwijken van een bestemmingsplan

Burgers, bedrijven en instellingen kunnen een verzoek indienen om van een bestemmingsplan af te wijken.

Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een aanvraag Omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt het mogelijk om af te wijken van een bestemmingsplan. Er zijn verschillende mogelijkheden om af te wijken van een bestemmingsplan.

Bekijk de mogelijkheden