Minder afval, minder kosten!

Minder afval, minder kosten!

We zijn gestart!

Op 1 januari 2019 is gemeente Goes gestart met Diftar, het nieuwe systeem voor afvalinzameling.

In Goes produceren we jaarlijks 250 kilo restafval per persoon. In 2020 moet dat terug naar 100 kilo. Daarom zijn we in Goes met een nieuwe manier van afvalinzameling gestart. U betaalt per keer dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet of een afvalzak in de ondergrondse container gooit. Goed afval scheiden is dé manier om minder restafval over te houden.

Nieuwe containers

U heeft een nieuwe restafvalcontainer ontvangen met daarin een chip die het aantal ledigingen registreert. U betaalt nu per ophaalbeurt.  Ook kreeg u een nieuwe container voor GFT-afval (zonder chip).

Betalen per gebruik

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u een vast basistarief van € 126,00 per jaar voor eenpersoonshuishoudens en € 163,80 voor meerpersoonshuishoudens. Deze bedragen zijn lager dan de afvalstoffenheffing van 2018.

Per lediging van de restafvalcontainer betaalt u € 4.00.  U bepaalt hierbij zelf of u de container laat legen, er is geen minimum aantal keer vastgesteld. Als inwoner van de binnenstad of een appartement met een ondergrondse container, maakt u gebruik van een (nieuwe) gebruikerspas voor de ondergrondse container voor restafval. Per inworp betaalt u dan € 0.40. Heeft u meerdere zakken? Maak dan gebruik van meerdere inworpen. 1 Zak per inworp, dit om storingen te voorkomen.

Let op! In 2019 betaalt u alleen het basistarief. De kosten van het aantal keer dat u uw restafval aanbiedt, verrekenen we het jaar daarop. U betaalt in 2020 dus een basistarief plus de afrekening van uw gebruik van 2019.

Van afval naar grondstof

Door afval beter te scheiden, kunnen we waardevolle grondstoffen recyclen. Slechts 8% van al ons afval is namelijk restafval. Dit kan niet worden gerecycled en wordt verbrand. Denk aan chipszakken, luiers en kattenbakkorrels. Glas, plastic en drankkartons, papier, groente-, fruit- en tuinafval en textiel kunnen we wel een tweede leven geven.

Extra verzamelpunten voor plastic en drankenkartons

Om het scheiden van PD-afval (plastic en drankenkartons) makkelijker te maken zijn er de afgelopen maanden ondergrondse containers voor PD-afval geplaatst. In sommige gevallen blijkt de aanleg op de voorziene locaties lastig te zijn, door bijvoorbeeld kabels en leidingen in de grond. Voor deze locaties worden alternatieven bedacht. In de loop van het jaar worden deze alsnog gerealiseerd.

Binnenstad, hoogbouw en appartementen

De bewoners van de binnenstad, hoogbouw en appartementen hebben een verzamelvoorziening met toegangscontrole gekregen voor restafval. Verspreidt door heel gemeente Goes zijn PD-containers geplaatst. Daarnaast hebben ze ook de mogelijkheid om het gft-afval te scheiden, middels een eigen container of een verzamelcontainer. In de binnenstad ook met pascontrole.

Bekijk hier ons animatiefilmpje over Diftar