Wat kost het?

HOME  |  Minder afval, minder kosten!  |  Wat kost het?

Wat kost het?

Betalen per keer

In de gemeente Goes wordt sinds 1 januari 2019 de afvalstoffenheffing op een andere manier berekend. Het afvaltarief is sinds die datum verdeeld in een basistarief en een variabel tarief (het zogenaamde Diftar). Met het Diftar-systeem betaalt u, naast het basistarief, alleen voor wat u echt gebruikt. 

Het basistarief voor 2019 heeft u vorig jaar al betaald. Het variabel tarief heeft u kunnen beïnvloeden door minder vaak restafval aan te bieden. Hierdoor heeft u kosten kunnen besparen. Het variabel tarief 2019 wordt bij de aanslag van 2020 bij u in rekening gebracht. Op de aanslag staat dus het  basistarief voor 2020 plus de afrekening van uw gebruik van 2019. Dit komt doordat we pas aan het eind van het jaar kunnen aflezen hoe vaak uw container geleegd is of hoe vaak u een zak heeft aangeboden.

In 2020 betaalt u een basistarief van €144,40 per jaar voor een eenpersoonshuishouden en €191,80 per jaar voor een meerpersoonshuishouden. De kosten van het aantal keer dat u uw restafval in 2020 aanbiedt, verrekenen we het jaar daarop.  

Heeft u een grijze rolcontainer?

Dan betaalt u het basistarief en € 4,00 per keer dat u de grijze restafvalcontainer aanbiedt. Deze container is voorzien van een chip die bijhoudt hoe vaak de gemeente de container leegt. Stel, u woont alleen en biedt uw restafvalcontainer 6 keer per jaar aan, dan betaalt u het basistarief à € 144,40 + 6 x € 4,00 = € 168,40 per jaar. Hieronder geven we u wat meer rekenvoorbeelden.

Heeft u een afvalpas?

Dan betaalt u het basistarief en € 0,60 per keer dat u de pas gebruikt. Dit noemen wij een tik. Stel, u woont alleen en gebruikt 60 keer per jaar uw gebruikerspas, dan kost dat u het basistarief à € 144,40 + 60 x € 0,60 = € 180,40 per jaar. Hieronder geven we u wat meer rekenvoorbeelden.

Uw verbruik zien?

In ons inwonerportaal op www.goes.nl/diftar kunt u aflezen hoe vaak u uw restafval heeft aangeboden.