Wat kost het?

HOME  |  Minder afval, minder kosten!  |  Wat kost het?

Wat kost het?

Betalen per keer

Met het Diftar-systeem betaalt u, naast het basistarief, alleen voor wat u echt gebruikt. Vanaf dit jaar betaalt u een basistarief van € 126,00 per jaar per eenpersoonshuishouden en € 163,80 per jaar per meerpersoonshuishouden. Let op, in 2019 betaalt u alleen het basistarief. De kosten van het aantal keer dat u uw restafval aanbiedt, verrekenen we het jaar daarop. U betaalt in 2020 dus een basistarief plus de afrekening van uw gebruik van 2019.

De tarieven voor laagbouw

U betaalt een basistarief en € 4,00 per keer dat u de grijze restafvalcontainer aanbiedt. Deze container is voorzien van een chip die bijhoudt hoe vaak de gemeente de container leegt. Stel, u woont alleen en biedt uw restafvalcontainer 6 keer per jaar aan, dan betaalt u het basistarief à € 126,00 + 6 x € 4,00 = € 150,00 per jaar. Hieronder geven we u wat meer rekenvoorbeelden.

De tarieven voor appartementen en binnenstad

U betaalt een basistarief en € 0,40 per keer dat u de pas gebruikt. Dit noemen wij een tik. Stel, u woont alleen en gebruikt 60 keer per jaar uw gebruikerspas, dan kost dat u het basistarief à € 126,00 + 60 x € 0,40 = € 150,00 per jaar. Hieronder geven we u wat meer rekenvoorbeelden.

Uw verbruik zien?

De afrekening van 2019 vindt pas plaats in 2020. Dit komt doordat we pas aan het eind van het jaar kunnen aflezen hoe vaak uw container geleegd is of hoe vaak u een zak heeft aangeboden. In 2019 betaalt u dus alleen het nieuwe basistarief en pas in 2020 komen daar de kosten van de ledigingen van 2019 bij. U kunt ook zelf bekijken hoe vaak u uw afval heeft aangeboden. Dit kan via het inwonersportaal op www.afvalkalender.goes.nl.