Waarom?

HOME  |  Minder afval, minder kosten!  |  Waarom?

Waarom?

Afval scheiden heeft zin!

De meeste afvalstromen die we gescheiden inzamelen, worden apart verwerkt en hergebruikt. Hergebruik is goed voor het milieu en de gemeente ontvangt er een vergoeding voor. Alleen restafval wordt verbrand en kost geld. Alle inkomsten en kosten die de gemeente maakt, worden verwerkt in de afvalstoffenheffing. Afval scheiden zorgt voor een schonere wereld, maar dus ook voor lagere lasten! Want hoe minder kosten de gemeente maakt, hoe minder u uiteindelijk aan heffing betaalt.

Restafval alleen in de daarvoor bestemde containers

Zodra restafval bij recyclebare afvalstromen wordt gestort, ontvangen we als gemeente geen vergoeding, maar moeten we een boete betalen. Het aangeboden afval wordt dan afge­keurd door de afvalverwerkers. Het is daarom erg belangrijk dat u geen restafval stort in de containers die bedoeld zijn voor deze recycle­bare stromen.

Een tweede leven

Materialen zoals papier, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld!

Wat hoort in welke afvalbak?
 

Hoe wordt afval omgezet naar een grondstof?