Waarom?

HOME  |  Minder afval, minder kosten!  |  Waarom?

Waarom?

75% Van het afval moet hergebruikt worden

In 2020 moet in alle Nederlandse gemeenten 75% van het huishoudelijk afval hergebruikt worden. Dat scheelt energie en grondstoffen, betekent minder vervuiling en is dus beter voor het milieu. Afval is dan geen afval meer, maar grondstof. Slechts een klein deel van het afval kan niet gerecycled worden en moet worden verbrand. De rest wordt hergebruikt.

Zover zijn we nog niet. In Goes produceren we nu 250 kilo restafval per persoon per jaar. De landelijke richtlijn zegt dat dit slechts 100 kilo mag zijn. Dat is 150 kilo minder! De enige manier om dat voor elkaar te krijgen, is het afval te scheiden. Glas naar de glasbak, papier in de papiercontainer, GFT in de GFT-container enzovoort. Vooral het apart inzamelen van kunststof en drankenkartons levert veel minder restafval op. We weten het wel, maar doen het onvoldoende. Het kan beter! Kijk hier voor tips.

Wat zit er in de restafval container?

We hebben onderzocht wat er allemaal voor afval in de restafval container zit. Gewoon, door de bak leeg te gooien en het afval te sorteren. Wat zat er in?

Uit sorteeranalyses van het Goese restafval uit de restafval container is gebleken dat maar 8% ├ęcht brandbaar restafval is. Inwoners gooien dus nog veel ongesorteerd afval weg. Het overige afval bestaat uit kostbare grondstoffen die hergebruikt kunnen worden als we het afval beter scheiden. Voornamelijk GFT en kunststof belanden nu nog in de restafval container en dat is zonde, want alles wat in de restafval container verdwijnt wordt niet meer gerecycled. Scheid uw afval en houd minder restafval over. Dat is beter voor het milieu en voor uw portemonnee!