Minder afval, minder kosten!

Minder afval, minder kosten!

Goed voor het milieu én de portemonnee!

Afval scheiden is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Sinds 2019 betaalt u per huishouden een vast basistarief voor het aanbieden van uw huishoudelijk afval. Dat bedrag is lager dan de afvalstoffenheffing van afgelopen jaren. Daarnaast betaalt u voor iedere keer dat u restafval aanbiedt. Biedt u minder aan, dan betaalt u ook minder.

Waarom afval scheiden?

Vanaf 2020 moeten alle Nederlandse gemeenten 75% van het huishoudelijk afval hergebruiken. In Goes willen we daarom van 250 kilo restafval per inwoner terug naar 100 kilo. Dit kunnen we alleen bereiken als iedereen het afval zoveel mogelijk scheidt. Glas in de glasbak, papier in de papiercontainer, groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de gft-container enzovoorts. Om het afval scheiden te verbeteren, zijn we in de gemeente gestart met een nieuw systeem voor afvalinzameling: Diftar.

Minder restafval, hoe werkt het?

U vermindert uw restafval door uw gft-afval, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd-afval), papier en karton, glas en textiel in de daarvoor bestemde (verzamel)containers te storten. Hierdoor houdt u minder restafval over. Door afval beter te scheiden, kunnen we waardevolle grondstoffen hergebruiken. Want slechts 8% van het afval is echt restafval.

Bekijk uw ledigingen