Minder afval, minder kosten!

Minder afval, minder kosten!

We zijn gestart!

Vanaf 1 juli is Goes gestart met het proefdraaien met Diftar, het nieuwe systeem voor afvalinzameling.

In Goes produceren we jaarlijks 250 kilo restafval per persoon. In 2020 moet dat terug naar 100 kilo. Daarom start Goes met een nieuwe manier van afvalinzameling. U betaalt per keer dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet of een afvalzak in de ondergrondse container gooit. Goed afval scheiden is dé manier om minder restafval over te houden.

Nieuwe containers

Inwoners kregen de afgelopen periode een nieuwe restafvalcontainer met een chip die het aantal legingen registreert. Nu betaalt u nog niet per ophaalbeurt. Tot 1 januari 2019 controleren we of alles goed werkt. Daarna gaat het nieuwe afvalinzamelsysteem echt van start. Ook kregen inwoners een nieuwe container voor gft-afval (zonder chip).

Betalen per gebruik

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u een vast basistarief afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Dat bedrag is lager dan de huidige afvalstoffenheffing. Per leging van de restafvalcontainer betaalt u straks vier euro. U bepaalt zelf of u de container laat legen. Als inwoner van de binnenstad of een appartement met een ondergrondse container, ontvangt u een (nieuwe) gebruikerspas voor de ondergrondse container voor restafval. Per inworp betaalt u straks 40 cent. De gemeenteraad neemt in december 2018 een definitief besluit over de tarieven voor 2019.

Van afval naar grondstof

Door afval beter te scheiden, kunnen we waardevolle grondstoffen recyclen. Slechts 8% van al ons afval is namelijk restafval. Dit kan niet worden gerecycled en wordt verbrand. Denk aan chipszakken, luiers en kattenbakkorrels. Glas, plastic, papier, groente-, fruit- en tuinafval, drankkartons en textiel kunnen we wel een tweede leven geven.

Extra verzamelpunten voor plastic en drankenkartons

Om het scheiden van PD-afval (plastic en drankenkartons) makkelijker te maken, komen er twintig ondergrondse containers voor PD-afval bij. De dorps- en wijkverenigingen en direct omwonenden van deze plekken worden vooraf geïnformeerd over de exacte locaties. De afgelopen maanden zijn er al een aantal ondergrondse containers geplaatst. In sommige gevallen blijkt de aanleg op de voorziene locaties lastig te zijn, door bijvoorbeeld kabels en leidingen in de grond. Voor deze locaties worden alternatieven bedacht. In de loop van volgend jaar worden deze alsnog gerealiseerd.

Binnenstad, hoogbouw en appartementen

Binnenkort starten we met het gereed maken van de afvalvoorzieningen voor inwoners van de binnenstad, hoogbouw en appartementen. Deze bewoners krijgen verzamelvoorzieningen met toegangscontrole en de mogelijkheid om het gft-afval te scheiden. Alle verzamellocaties worden afzonderlijk aangeschreven voor overleg over het inrichten van de afvalinzameling.

Bekijk hier ons animatiefilmpje over Diftar