Medisch afval

HOME  |  Minder afval, minder kosten!  |  Medisch afval

Medisch afval

Werking Diftar

Vanaf januari betaalt ieder huishouden van gemeente Goes in 2019 een basistarief voor de afvalstoffenheffing. Dit tarief is lager dan de afvalstoffenheffing die u heeft betaald in 2018. In 2020 betaalt ieder huishouden opnieuw het basistarief voor 2020 + de kosten voor het aantal keer dat het restafval is aangeboden in 2019. Voor huishoudens met een rolcontainer is dit het basistarief +  €4,00 per keer dat de container aan de weg wordt gezet en voor inwoners met een gebruikspas is dat het basistarief + € 0.40 per keer dat de pas voor de verzamelcontainer wordt gebruikt.

Medische regeling

Huishoudens die buiten hun schuld om veel afval produceren vanwege een (chronische) ziekte of aandoening kunnen beroep doen op de medische regeling. Deze regeling omvat drie keuzes:

1. U heeft een rolcontainer voor restafval

Wanneer u medisch afval heeft, maar dit afval wel kwijt kunt in de reguliere rolcontainer voor het restafval en u deze iedere twee weken aanbiedt in 2019, betaalt u zoals genoemd in 2019 enkel het basistarief voor de afvalstoffenheffing. U hoeft hier niets voor te doen, omdat dit voor ieder huishouden geldt. Om te voorkomen dat u in 2020 wordt aangeslagen voor het iedere twee weken aanbieden van de rolcontainer, kunt u in de periode 1 oktober 2019 - 31 december 2019 een aanvraag indienen voor een reductie van de afvalstoffenheffing. U gaat dan in 2020 naast het basistarief een vaste afrekening over 2019 van € 48,00 (eenpersoonshuishouden) of € 72,00 (meerpersoonshuishouden) betalen. U kunt de pas in 2019 ongelimiteerd gebruiken.

2. U heeft een extra rolcontainer nodig

Voor deze optie geldt dezelfde regeling als genoemd in bovenstaande tekst. U gaat dan in 2020 naast het basistarief een vaste afrekening over 2019 van € 48,00 (eenpersoonshuishouden) of € 72,00 (meerpersoonshuishouden) betalen. U kunt de pas in 2019 ongelimiteerd gebruiken (afrekening 2019) als u tussen 1 oktober 2019 - 31 december 2019  hier een aanvraag voor indient.

U kunt een tweede rolcontainer aanvragen via openbareruimte@goes.nl. Voor de levering en het gebruik van deze container worden geen extra kosten in rekening gebracht.

3. U heeft een pasje voor een ondergrondse restafvalcontainer

Als u een pasje heeft dan betaalt u in 2019 enkel het basistarief voor de afvalstoffenheffing. U hoeft hier niets voor te doen omdat dit voor ieder huishouden geldt. Om te voorkomen dat u in 2020 voor het volledige gebruik van de afvalpas wordt aangeslagen, kunt u in de periode 1 oktober 2019 - 31 december 2019 een aanvraag indienen voor een reductie van de afvalstoffenheffing. U gaat dan in 2020 naast het basistarief een vaste afrekening over 2019 van € 48,00 (eenpersoonshuishouden) of € 72,00 (meerpersoonshuishouden) betalen. U kunt de pas in 2019 ongelimiteerd gebruiken.

Waar zijn deze bedragen op gebaseerd?

Het bedrag van € 48,00 voor eenpersoonshuishoudens komt neer op een gemiddeld scheidingsgedrag van twaalf keer de rolcontainer aanbieden in 2019 of 120 keer de pas gebruiken in 2019. Het bedrag van  € 72,00 voor meerpersoonshuishoudens komt neer op een gemiddeld scheidingsgedrag van achttien keer de rolcontainer aanbieden in 2019 of 180 keer de pas gebruiken in 2019.

Hoe vraagt u de regeling aan?

Zoals genoemd betaalt u in 2019 alleen het basistarief en in 2020 het basistarief + de afrekening van 2019. Om deze reden dient u  tussen de periode 1 oktober 2019 - 31 december 2019  de aanvraag in.

U kunt het aanvraagformulier vanaf 1 oktober 2019 vinden op onze website onder www.goes.nl/afval. Vervolgens kunt u de aanvraag rechtstreeks indienen bij Sabewa. De contactgegevens staan vermeld op het aanvraagformulier.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op de regeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij het aanvraagformulier dient een bewijsmiddel te worden overlegd, waaruit geconcludeerd kan worden dat er sprake is van extra restafval vanwege medische redenen. Dit kan door het overleggen van een factuur van de apotheek of een pakbon van het gebruikte materiaal, met daarop de naam van de betreffende persoon.

De regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor huishoudens met (kleine) kinderen in luiers zonder medische aandoening.