Inloopbijeenkomsten over Diftar

HOME  |  Inloopbijeenkomsten over Diftar

Inloopbijeenkomsten over Diftar

De gemeente Goes organiseert in februari en maart elf inloopbijeenkomsten over de invoering van Diftar, het nieuwe afvalinzamelingssysteem dat op 1 januari 2019 van start gaat. Per 1 juli gaan we alvast 'proefdraaien', vanaf 1 januari 2019 wordt het betalingssysteem definitief ingevoerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen belangstellenden informatie over wat er gaat veranderen, kunnen er vragen gesteld worden over de nut en noodzaak van afval scheiden en is er gelegenheid om mee te denken over de locaties voor het plaatsen van extra ondergrondse voorzieningen voor kunststof en drankenkartons.

Extra voorzieningen

Vooruitlopend op de invoering van Diftar, plaats de gemeente Goes nog dit jaar 20 extra voorzieningen voor kunststof en drankenkartons in de hele gemeente. Hierdoor wordt het voor inwoners gemakkelijker om deze afvalstroom te scheiden. Tijdens de inloopbijeenkomsten bekijken we samen met u wat de beste locaties voor deze voorzieningen zijn.

Inloopbijeenkomsten

In totaal organiseren wij elf inloopbijeenkomsten waarbij alle dorpen en wijken aan de beurt komen.Kijk in onderstaand schema wanneer uw dorp of wijk aan de beurt is en praat mee! U bent van harte welkom om binnen te lopen op de aangegeven datum en locatie. Wij staan daar voor u klaar om uitleg te geven over het nieuwe afvalinzamelingssysteem en uw vragen te beantwoorden. Daarnaast is er gelegenheid om mee te denken over de locatie voor het plaatsen van een extra ondergrondse voorzieningen voor kunststof en drankenkartons in uw wijk.

Wijken/dorpen Datum Locatie Tijdstip

- Goes Oost

Maandag 19 februari

Stadskantoor
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes
raadszaal, 1e verdieping

tussen 19.00 en 21.00 uur

- ’s-Heer Hendrikskinderen

Woensdag 21 februari

Heer Hendrikhuis
Te Werfstraat 18
4472 AN 's-Heer Hendrikskinderen
tussen 19.00 en 21.00 uur

- Goes West
- Centrum

Maandag 26 februari Stadskantoor
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes
raadszaal, 1e verdieping
tussen 19.00 en 21.00 uur
- Wolphaartsdijk
- Oud-Sabbinge
Dinsdag 27 februari

De Griffioen
Oostkerkestraat 24
4471BB Wolphaartsdijk

tussen 19.00 en 21.00 uur
- Ouverture
- Aria
Woensdag 28 februari Stadskantoor
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes
raadszaal, 1e verdieping
tussen 19:00 en 21.00 uur
- Goese Polder Maandag 5 maart

Afdeling Openbare Ruimte
Troelstralaan 1
4463 BS Goes
kantine, 1e verdieping

tussen 19.00 en 21.00 uur

- Goese Meer
- Goese Schans
- Mannee
- Noordhoek

Dinsdag 6 maart Basisschool de Wingerd
Hilleweg 3
4464 JA Goes
tussen 19.00 en 21.00 uur

- Kloetinge
- Oostmolenpark/Riethoek

Woensdag 7 maart

Het Geerteshuis
Jachthuisstraat 13
4481 AK Kloetinge

tussen 19.00 en 21.00uur

- Goes Zuid
- Overzuid
 

Donderdag 8 maart

Buurthuis De Pit
Appelstraat 2a
4462 TL Goes

tussen 19.00 en 21.00 uur

- ’s-Heer Arendskerke
- Eindewege
- Lewedorp noord

Maandag 19 maart Heer Arendhuis
Torenring 46
4458 BC s’Heer-Arendskerke
tussen 19.00 en 21.00 uur

- Wilhelminadorp
- Kattendijke

Dinsdag 20 maart Het Wilhelminahuis
Brugstraat 4
4475 AP Wilhelminadorp

tussen 17.00 en 19.00 uur

Kunt u niet aanwezig zijn wanneer de bijeenkomst voor uw wijk of dorp gepland staat? Dan bent u uiteraard van harte welkom tijdens één van de andere avonden.

Wat gebeurt er met mijn ideeën? 

Het projectteam bespreekt uw ideeën en bekijkt hoe we die kunnen verwerken tot een definitief ontwerp. Helaas kunnen we u niet geheel de vrije hand geven. Het plaatsen van ondergrondse voorzieningen moet passen binnen het wettelijke kader en uitvoeringseisen. Deze randvoorwaarden zullen op de informatieavond worden toegelicht. U wordt later dit jaar opnieuw uitgenodigd om het definitieve ontwerp te bekijken. Deze bijeenkomst heeft dan een informatief karakter. We zullen hier dan ook een toelichting geven als we niet alle ideeën hebben kunnen verwerken.

Aanmelden

Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen we mogen verwachten, vragen we u om uw komst door te geven per mail of per telefoon. U kunt dit doen door een mail te sturen naar m.van.leeuwen@goes.nl of te bellen naar (0113) 249 770. Bent u verhinderd, dan kunt u uw wensen uiteraard ook doorgeven via bovenstaand mailadres.

We hopen u te ontmoeten tijdens één van de inloopbijeenkomsten!