Hoogte heffing afvalinzameling 2020

HOME  |  Hoogte heffing afvalinzameling 2020

Hoogte heffing afvalinzameling 2020

Eind februari ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslag 2020. In de gemeente Goes wordt sinds 1 januari 2019 de afvalstoffenheffing op een andere manier berekend. Het afvaltarief is sinds die datum verdeeld in een basistarief en een variabel tarief (het zogenaamde Diftar). Het resultaat daarvan: 39% minder restafval!

Het basistarief voor 2019 heeft u vorig jaar al betaald. Het variabel tarief heeft u kunnen beinvloeden door minder vaak restafval aan te bieden. Hierdoor heeft u kosten kunnen besparen. Het variabel tarief 2019 wordt bij de aanslag van 2020 bij u in rekening gebracht. Op de aanslag die u straks krijgt, staat dus het  basistarief voor 2020 plus de afrekening van uw gebruik van 2019.

In ons inwonerportaal op www.goes.nl/diftar kunt u aflezen hoe vaak u uw restafval heeft aangeboden.

Basistarief 2020

Afval inzamelen en verwerken kost geld. Door een intensieve campagne, meer plastic afvalinzamelpunten, grote(re) GTF-afvalbakken en vooral veel inzet van inwoners werd er in 2019 meer afval gescheiden dan verwacht. Gezamenlijk zorgden we voor 39% minder restafval; directe winst voor het milieu én een kostenbesparing doordat er minder restafval verwerkt hoeft te worden. 

Toch is de gemeente genoodzaakt het basistarief in 2020 te verhogen. Hoe komt dat?

- De kosten van de afvalverwerking zijn fors gestegen door extra verbrandingsbelasting van de Rijksoverheid. 
- De restafvalcontainer is gemiddeld minder vaak aangeboden dan van te voren ingeschat.
- We verwachten dat er in de toekomst nog minder restafval aangeboden zal worden.
- Het uitgangspunt van de gemeente is dat het tarief kostendekkend moet zijn.
- De gemeente wil het financieel blijven stimuleren om afval te scheiden en wil daarom het Diftar-systeem aanhouden.-

Het college ziet voor 2020 eenmalig af van het verhogen van het basistarief naar een tarief dat de kosten volledig dekt. Hierdoor wordt het basistarief minder verhoogd dan eigenlijk noodzakelijk. Ook kijken we naar een zo efficiënt mogelijke inzameling van het afval. We kijken onder meer naar het minder vaak ophalen van het afval zonder dat we de service aantasten.  

In de afbeelding hieronder ziet u in donkergroen het basisbedrag dat u werkelijk betaalt in 2020. In lichtgroen ziet u het bedrag wat eigenlijk benodigd is om de afvalverwerking in 2020 kostendekkend te houden.

Variabel tarief 2020

Heeft u een grijze rolcontainer?
Net als in 2019 betaalt u in 2020 € 4,00 per keer dat u de grijze restafvalcontainer aanbiedt.

Heeft u een afvalpas?
Over 2019 betaalt u € 0,40 per aangeboden vuilniszak. Gebleken is dat de aangeboden hoeveelheid restafval per keer hoger is dan verwacht (gemiddeld 50L in plaats van 25L). Het tarief voor 2020 is daarom aangepast naar € 0,60 per zak.


Afval scheiden heeft zin!  

Het blijft lonen om zoveel mogelijk afval te scheiden. Zonder de invoering van Diftar zou de afvalstoffenheffing veel hoger geweest zijn. Het verbranden van restafval is namelijk erg duur en juist door de invoering van Diftar is het restafval ontzettend afgenomen. In 2020 geldt dus ook: hoe minder restafval u aanbiedt, hoe lager de eindheffing.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Bekijk dan onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail deze dan aan stadskantoor@goes.nl of bel ons op 14 0113.

Wilt u meer weten over de hoogte van het basis- en variabel tarief? Kijk dan op www.goes.nl/watkosthet. Voor meer informatie over Diftar zie www.goes.nl/afval.