Heffing 2021

HOME  |  Heffing 2021

Heffing 2021

Eind februari ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslag 2021. In de gemeente Goes bestaat de afvalstoffenheffing uit een basistarief en een variabel tarief.

Basistarief

In 2021 betaalt u een basistarief van €156,60 per jaar voor een eenpersoonshuishouden en €205,20 per jaar voor een meerpersoonshuishouden.

Variabel tarief

Op het variabele tarief heeft u zelf invloed kunnen uitoefenen door het restafval minder vaak aan te bieden in 2020.

Heeft u een grijze rolcontainer?

Dan betaalt u het basistarief en € 4,00 per keer dat u de grijze restafvalcontainer aanbiedt.

Heeft u een afvalpas?

Dan betaalt u het basistarief en € 0,80 per keer dat u de pas gebruikt.

Uw verbruik zien?

In ons inwonerportaal op www.goes.nl/diftar kunt u aflezen hoe vaak u uw restafval heeft aangeboden.