Heffing 2020

HOME  |  Heffing 2020

Heffing 2020

Eind februari ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslag 2020. In de gemeente Goes wordt sinds 1 januari 2019 de afvalstoffenheffing op een andere manier berekend. Het afvaltarief is sinds die datum verdeeld in een basistarief en een variabel tarief (het zogenaamde Diftar).

Het basistarief voor 2019 heeft u vorig jaar al betaald. Het variabel tarief heeft u kunnen beinvloeden door minder vaak restafval aan te bieden. Hierdoor heeft u kosten kunnen besparen. Het variabel tarief 2019 wordt bij de aanslag van 2020 bij u in rekening gebracht. Op de aanslag staat dus het  basistarief voor 2020 plus de afrekening van uw gebruik van 2019.

Basistarief

In 2020 betaalt u een basistarief van €144,40 per jaar voor een eenpersoonshuishouden en €191,80 per jaar voor een meerpersoonshuishouden. De kosten van het aantal keer dat u uw restafval in 2020 aanbiedt, verrekenen we het jaar daarop.

Variabel tarief

Heeft u een grijze rolcontainer?

Dan betaalt u het basistarief en € 4,00 per keer dat u de grijze restafvalcontainer aanbiedt.

Heeft u een afvalpas?

Dan betaalt u het basistarief en € 0,60 per keer dat u de pas gebruikt.

Uw verbruik zien?

In ons inwonerportaal op www.goes.nl/diftar kunt u aflezen hoe vaak u uw restafval heeft aangeboden.

Voor meer informatie over de hoogte van de heffing zie www.goes.nl/heffing