Minder afval, minder kosten!

Minder afval, minder kosten!


De gemeente Goes organiseert in februari en maart elf inloopbijeenkomsten over de invoering
van Diftar. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over wat er allemaal gaat veranderen,
kunt u vragen stellen over het nieuwe systeem en is er gelegenheid om mee te denken over de
locaties voor het plaatsen van extra ondergrondse voorzieningen voor kunststof en drankenkartons.

Kijk hier wanneer uw dorp of wijk aan de beurt is en praat mee!

 


Nieuw afvalbeleid

Wist u dat 92% van het afval in uw grijze container daar eigenlijk niet thuis hoort (80% daarvan kunnen we momenteel recyclen)? Plastic, papier, glas, groente-, fruit- en tuinafval, drankenkartons, textiel; u kunt het allemaal apart van het restafval houden. U houdt dan een kleine hoeveelheid over. Vanaf 1 juli 2018 gaat Goes dan ook serieus werk maken van het scheiden van afval. U kunt een grote groene bak krijgen en er komen in de hele gemeente 20 extra voorzieningen voor kunststof en drankenkartons. De overige voorzieningen gaan we vaker legen.

Van 250 naar 100

250 kilo per jaar per inwoner, zoveel restafval gooien we weg in Goes. Dat moet terug naar 100 kilo per jaar per inwoner in 2020. En dat kan, door afval beter te scheiden. Kunststof, papier, glas, groente-, fruit- en tuinafval, drankenkartons, textiel, u kunt het allemaal apart houden. Dus die 100 kilo moeten we makkelijk kunnen halen!

Softe invoering Diftar-systeem

Per 1 juli 2018 gaan we ook 'proefdraaien' met het Diftar-systeem. Inwoners krijgen dan een nieuwe grijze rolcontainer van 240 liter met een chip die het aantal ledigingen registreert. Vanaf 1 januari 2019 wordt het betalingssysteem definitief ingevoerd. Vanaf die datum geldt: hoe minder restafval, hoe voordeliger het voor u is! 

Wat is Diftar?

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 besloten tot de invoering van Diftar. Diftar is een manier van afvalinzameling waarbij u een basistarief betaalt, dat lager is dan de huidige afvalstoffenheffing. Daarnaast betaalt u een extra bedrag voor elke keer dat u de container voor het restafval aanbiedt. Bij Diftar betaalt u dus alleen voor datgeen dat u daadwerkelijk vervuild. Inwoners die hun afval goed scheiden, betalen minder voor het legen van de grijze container. Per keer dat u het restafval niet aanbiedt bespaart u € 4. Door goed te scheiden draagt u bij aan een duurzame omgeving én betaalt u minder. Meer weten? Bekijk hier ons afvalbeleidsplan