Afvalinzameling in 2023 verandert niet

Afval scheiden in Goes gaat steeds beter, daar zijn we trots op! De container voor restafval staat steeds minder vaak aan de straat. Het afgelopen jaar gemiddeld dertien keer per huishouden.

Extra gft-container

Het doel is om de grijze container zo min mogelijk aan de straat te zetten en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar te verzamelen. Dat halen we nog niet. We bereiken dit door goed afval te scheiden. Wist u bijvoorbeeld dat er gemiddeld ruim 30% groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de restcontainer zit? Kunt u uw gft-afval niet kwijt? U kunt gratis een extra gft-container aanvragen.

Plan

Het college van burgemeester en wethouders denkt na over hoe we inwoners nog beter kunnen helpen met afval scheiden. In 2023 komt een plan om het aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar nog verder naar beneden te krijgen. De gemeenteraad moet dit plan vervolgens goedkeuren. In november 2022 is een plan besproken om het restafval één keer in de vier weken op te halen en het plastic afval aan huis op te halen. De gemeenteraad stemde niet in en heeft om een nieuw plan gevraagd.

Afvalinzameling

Natuurlijk brengen we u op de hoogte als de afvalinzameling verandert. Tot die tijd blijft de afvalinzameling in de gemeente zoals het nu is. Kijk voor tips en informatie over afval en afval scheiden op www.goes.nl/afval.