Afvalbeleid

Onze plannen voor het ophalen en verwerken van afval staan beschreven in het Afvalbeleidsplan - 'Van afval naar grondstof'. De boodschap van dit plan: een groot deel van ons afval is herbruikbaar en daarom waardevol. We kunnen er nieuwe producten van maken. Afval gooien we dus niet zo maar weg, maar we gebruiken het als grondstof.

Inwoners in de gemeente Goes hadden in 2019 gemiddeld per persoon zo’n 250 kilo restafval per jaar. Dat is behoorlijk wat. Maar 20% van dit afval is écht restafval. De andere 80% van het afval is geschikt als grondstof voor nieuwe producten. Maar dan moeten we ons afval wél goed scheiden!

Plastic verpakkingen, bijvoorbeeld, krijgen een tweede leven als tennisbal, fleecetrui of dashboard van een auto. Van het gft-afval maken we compost (meststof voor de tuin). En ook oud glas, metaal, papier en textiel gebruiken we opnieuw. Dit is goed voor het milieu én voor onze portemonnee. Het verbranden van restafval kost ons namelijk geld.  Terwijl we voor het afval dat we opnieuw gebruiken, als gemeente een vergoeding krijgen. Deze inkomsten verwerkt de gemeente in de gemeentelijke belasting voor afval (de afvalstoffenheffing).

Meer weten?

In het Afvalbeleidsplan staat hoe we het restafval de komende jaren willen verminderen. Van 250 kilo per inwoner per jaar, naar 100 kilo per inwoner per jaar. Het Afvalbeleidsplan - 'Van afval naar grondstof' kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum. Bel naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop onderaan deze pagina. Ook kunt u hier vragen om de Afvalscheidingswijzer. Daarin leest u welk afval in welke container hoort.

De afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit zijn op overheid.nl te raadplegen.

Documenten opvragen

Start aanvraag