Aanvraag energietoeslag tot 130% nog niet mogelijk

De gemeenteraad van Goes besloot op 14 juli om de groep die een energietoeslag van het Rijk kan krijgen te vergroten. Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen de toeslag al aanvragen. Goes wil deze groep vergroten naar 130%.

De gemeente kan dit zelf niet veranderen. Goes is één van de vijf gemeenten waarbij de toeslagen onder de organisatie GR de Bevelanden vallen. Goes vraagt GR de Bevelanden om de groep die de toeslag kan ontvangen te verhogen tot huishoudens met 130% van het sociaal minimum.

Het kost tijd om dit voor de Goese inwoners te regelen. Dit betekent dat het nu nog niet mogelijk is om tot 130 % van het sociaal minimum de toeslag aan te vragen. Zodra dit mogelijk is, naar verwachting in het najaar, plaatsen wij een bericht op de website.

Huishoudens met een inkomen van 120% van het sociaal minimum, kunnen de toeslag sinds mei aanvragen. Dit kan via De eenmalige energietoeslag | GR de Bevelanden.

Hoeveel is 120 of 130%?

Op Bijstandsnormen en inkomensgrenzen minimaregelingen per 1 juli 2022 | GR de Bevelanden kunt u zien welk inkomen valt onder de 120% en 130% van het sociale minimum.