Aanmelden grof huisvuil

Algemeen

Probeer uw grof huisvuil zo klein mogelijk te maken. Vaak past het dan gewoon in uw container voor restafval. Lukt dat niet? Of is het te veel voor in uw grijze container? Dan kunt u het grofafval zelf naar de milieustraat brengen. Ook kunt u tegen betaling gebruik maken van de ophaaldienst. Deze haalt het grofafval thuis bij u op. Matrassen moet u altijd zelf aanbieden bij de Milieustraat.

Wat moet u doen?

Vul het online formulier in. Hierop laat u weten hoeveel grof huisvuil u heeft. En welk bedrag u hiervoor moet betalen. Let op: u mag per keer maximaal 2 m³ aan grof huisvuil meegeven. Uw grofvuil moet op zijn laatst de maandag vóór de ophaaldag aangemeld zijn bij de afdeling Openbare Ruimte. U kunt uw grofvuil ook zelf brengen naar de milieustraat van de gemeente Goes. Dat is gratis. U vindt de milieustraat aan het Geldeloozepad 3 in Goes.

We maken een onderscheid in grof huisvuil:

Grof tuinafval (bossen e.d.)

Grof huishoudelijk afval (meubels, kasten, e.d.)

Wit- en bruingoed (koelkast, oven, beeld- en geluidsapparatuur, e.d.)

Grof tuinafval en grof huishoudelijk afval kan tot een maximum van 2 m³ gratis worden aangeboden op de milieustraat of tot een maximum van 2 m³ tegen betaling thuis opgehaald worden. U vult hiervoor het formulier op de website in.

Wit- en bruingoed kan gratis op de milieustraat worden aangeboden of gratis bij u thuis opgehaald worden. U vult hiervoor ook het formulier op de website in.

Ophaaldagen per maand

Grof tuinafval wordt op afspraak op de 1e maandag van de maand opgehaald.

Grof huishoudelijk afval wordt op afspraak op de 2e maandag van de maand opgehaald.

Wit- en bruingoed wordt op afspraak op de 4e woensdag van de maand opgehaald.

U kunt de maand waarin u het grofvuil opgehaald wilt hebben, aangeven op het formulier. Leg het grofvuil los aan de kant van de weg op een plek waar een vrachtauto er goed bij kan.

Huishoudelijk afval

Grof huisvuil is een apart soort afval. Uw gewone huishoudelijk restafval hoort in de grijze container. Of in de verzamelcontainer voor restafval. Gewoon restafval brengt u dus niet naar de milieustraat. Ook kunt u het niet meegeven met de ophaaldienst voor grof huisvuil. 

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval brengt u zelf naar de milieustraat. De ophaaldienst haalt dit niet bij u thuis op. Denkt u daarbij aan keukenkastjes, complete keukens, uitgebroken of afgebroken muurtjes, schuttingen, palen, bielzen, enzovoort. Op de milieustraat mag u tot maximaal  2 m³ per dag aan grof huisvuil brengen. Scheid daarbij het afval in schoon puin en hout. 

Kosten 2024

Kosten ophalen grof vuil 2024
1 m3€ 52,50 
2 m3€ 86,85