Aanmelden grof huisvuil

Probeer uw grof afval zo klein mogelijk te maken. Vaak past het dan gewoon in uw container voor restafval. Lukt dat niet? Of is het te veel voor in uw grijze container? Dan kunt u het grof afval zelf naar de milieustraat brengen. Ook kunt u tegen betaling gebruik maken van de ophaaldienst. Deze haalt het grof afval thuis bij u op. Matrassen moet u altijd zelf aanbieden bij de Milieustraat.

Wat moet u doen?

Vul het online formulier in. Hierop laat u weten hoeveel grof afval u heeft. En welk bedrag u hiervoor moet betalen. Let op: u mag per keer maximaal 2 m³ aan grof huisvuil meegeven. Uw grofvuil moet op zijn laatst de maandag vóór de ophaaldag aangemeld zijn bij de afdeling Openbare Ruimte. U kunt uw grof huisvuil ook zelf brengen naar de milieustraat van de gemeente Goes. Dat is gratis. U vindt de milieustraat aan het Geldeloozepad 3 in Goes.

Grof huisvuil is een apart soort afval. Uw gewone huishoudelijk restafval hoort in de grijze container. Of in de verzamelcontainer voor restafval. Gewoon restafval brengt u dus niet naar de milieustraat. Ook kunt u het niet meegeven met de ophaaldienst voor grof huisvuil. Leg het grof afval los aan de kant van de weg op een plek waar een vrachtauto er goed bij kan.

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval brengt u zelf naar de milieustraat. De ophaaldienst haalt dit niet bij u thuis op. Denkt u daarbij aan keukenkastjes, complete keukens, uitgebroken of afgebroken muurtjes, schuttingen, palen, bielzen, enzovoort. Op de milieustraat mag u tot maximaal  2 m³ per dag aan grof huisvuil brengen. Scheid daarbij het afval in schoon puin en hout. 

Kosten 2022

Kosten ophalen grof vuil 2022
1 m3 € 47,19 
2 m3 € 78,03