Aangepaste schuttijden Sluis Goese Sas

In verband met de droogte en lage waterstand gelden er vanaf maandag 25 juli aangepaste schuttijden voor Sluis Goese Sas.

Het is deze dagen warm en erg droog en de waterstanden zijn laag. Daarom moeten we maatregelen nemen om de waterstand van het kanaal in Goes op peil te houden. Dit heeft gevolgen voor het scheepvaartverkeer dat de Sluis Goese Sas passeert.

De belangrijkste maatregel: vanaf maandag 25 juli schut de Sluis Goese Sas nog maar één keer per uur. Dit zal rond 10 minuten over het half uur naar buiten zijn en 10 minuten over het hele uur naar binnen zijn. De brug bij Wilhelminadorp wordt bediend zoals normaal.

Let op! Houd er rekening mee dat u te maken kunt krijgen met langere wachttijden dan anders voor het schutten bij Sluis Goese Sas. Wij doen ons best om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

 

 

 

 

Sluis Goese Sas
Aangepaste schuttijden