Aangepaste schuttijden Sluis Goese Sas

Het is deze dagen warm en erg droog en de waterstanden zijn laag. Daarom moeten we maatregelen nemen om de waterstand van het kanaal in Goes op peil te houden. Dit heeft gevolgen voor het scheepvaartverkeer dat de Sluis Goese Sas passeert. Houdt u rekening met mogelijk langere wachttijden bij de sluis.

De belangrijkste maatregel: vanaf 25 juli schut de Sluis Goese Sas nog maar één keer per uur. Dit zal rond 10 minuten over het half uur naar buiten zijn en 10 minuten over het hele uur naar binnen. De brug bij Wilhelminadorp wordt bediend zoals normaal.

Let op! Houd er rekening mee dat u te maken kunt krijgen met langere wachttijden dan anders voor het schutten bij Sluis Goese Sas. Wij doen ons best om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Kijk voor de actuele tijden op onze website: www.goes.nl/sluis-en-bruggen-gemeente-goes-1