Milieustraat

Lees deze pagina voor

Wat is het

Binnen de gemeente bevindt zich een milieustraat (ook wel afvalinzamelstation genoemd). Hier kunt u uw afvalstoffen aanbieden. De milieustraat is met name bedoeld voor afvalstoffen die u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

De milieustraat is gevestigd aan het Geldeloozepad 3, bij sportveld Het Schenge.

Voorwaarden

U kunt hier extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt die niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Te denken valt aan:

  • Extra groenafval in de zomermaanden.
  • Klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven).
  • Bouwpuin.
  • Asbest (mits goed verpakt).
  • Huisraad.
  • Bruin- en witgoed.

Wat moet ik doen

Gedurende de openingstijden kunt u uw afval aanbieden.

Deze zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00-12.30 uur en van 13.00-17. 00 uur. Op zaterdag kunt u terecht tussen 09.00 en 15.00 uur.

Contactpersonen

Afdeling Openbare Ruimte
tel: (0113) 24 97 70
e-mail: openbareruimte@goes.nl