Milieustraat

Lees deze pagina voor

Wat is het?

In de milieustraat kunt u uw afval in een groot aantal verschillende afvalstromen uitsorteren. Op die manier kan uw afval optimaal hergebruikt worden en werkt u mee aan het beheersen van onze afvalberg.

Asbest, bouw- en sloophout, destructie-afval (kadavers), GFT, glas, vlak glas, grof snoeiafval, klein gevaarlijk afval, metalen, oud papier en karton, (on-)brandbaar restafval, schone grond, schoon puin, textiel en wit- en bruingoed zijn de afvalstromen. 

Adres

Milieustraat Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD)
Geldeloozepad 3
Goes (naast de hoofdingang van sportpark Het Schenge)

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 10.00 t/m 12.00 uur en van 13.00 t/m 17.00 uur. Op zaterdag kunt u terecht tussen 09.00 en 15.00 uur

Voor meer informatie en openingstijden rond feestdagen www.zrd.nl of u kunt tijdens kantooruren bellen met de medewerkers van de milieustraat (0113) 219 514 of met de klantenservice 0900 44 33333.

Contactpersonen

Afdeling Openbare Ruimte
tel: (0113) 24 97 70
e-mail: openbareruimte@goes.nl