Bekendmakingen

Lees deze pagina voor RSS

Vergunningen en bekendmakingen
De bekendmakingen van ontvangen aanvragen gebruiks-, milieu-, speelautomaten, omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen, drank- en horecavergunningen, ontheffingen zwak alcohol en exploitatie horecavergunningen worden iedere week geplaatst in de Info Goes in het huis- aan huisblad de Bevelandse bode.

Alle vergunningaanvragen kunt u komen inzien tijdens de openingstijden van het Stadskantoor, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. Een kopie van de stukken is verkrijgbaar tegen legeskosten.

Onbeperkt ter inzage liggen:

  • Raads- en commissieagenda's
  • Klachtenregeling gemeente Goes
  • Groenstructuurplan 2003-2012 (exemplaren € 10,- p/st)
  • Statistiekboekje Publiekszaken


Verordeningen
Vanaf 1 januari 2014 zijn alle gemeenten wettelijk verplicht om nieuwe verordeningen of aanpassingen in hun verordeningen digitaal bekend te maken. U vindt deze bekendmakingen van de gemeente Goes daarom voortaan op www.officielebekendmakingen.nl onder het kopje Gemeenteblad.

Bekijk de verordeningen van voor 1 januari 2014 hier.