Asielzoekers

Lees deze pagina voor

Juni 2013 hebben het college en de gemeenteraad ingestemd met het omzetten van het huidige AZC tot een gezinslocatie. Een gezinslocatie is een plaats waar gezinnen die uitgeprocedeerd zijn en geen verblijfsstatus hebben gekregen, maar tenminste nog één minderjarig kind hebben mogen verblijven. Pas als het jongste kind 18 jaar is, kan het gezin worden uitgezet. Omdat er in een gezinslocatie meer kinderen zijn dan in een AZC-locatie die dient voor eerste opvang (zoals de locatie in Goes eerst was), is overleg geweest met de schoolbesturen hoe deze kinderen onderwijs aan te bieden. Hoewel een en ander in grote lijnen al duidelijk is, worden na de zomervakantie verdere afspraken gemaakt over de concrete inrichting.