Milieustraat

Lees deze pagina voor
De plaats waar u zelf nagenoeg alle soorten van afval zelf kosteloos kunt brengen, is de Milieustraat van de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD). Hier kunt u zes dagen per week terecht om uw afval aan te bieden. In de milieustraat kunt u uw afval in een groot aantal verschillende afvalstromen uitsorteren. Op die manier kan uw afval optimaal hergebruikt worden en werkt u mee aan het beheersen van onze afvalberg. Asbest, bouw- en sloophout, destructie-afval (kadavers), GFT, glas, vlak glas, grof snoeiafval, klein gevaarlijk afval, metalen, oud papier en karton, (on-)brandbaar restafval, schone grond, schoon puin, textiel en wit- en bruingoed zijn de afvalstromen. Ook spaarlampen en elektrische apparaten kunt u naar de milieustraat brengen, eventueel mag u ze ook inleveren in de winkels waar u nieuwe spullen koopt. Gooi ze in ieder geval niet in uw afvalcontainer!
 
Voor meer informatie en de openingstijden kunt u kijken op de website www.zrd.nl of tijdens kantooruren bellen met de medewerkers van de milieustraat: tel. 219 514 of met de klantenservice tel. 0900 44 33333.
 
Locatie
Milieustraat
Geldeloozepad 3
Goes (naast de hoofdingang van sportpark Het Schenge)
Telefoon: 219 514